PLIN PROJEKT

1073 0

 

Još u lipnju prošle godine, zbog nezakonito provedenog natječaja, državna inspekcija zabranila odabranom distributeru, Plin projektu Josipa Vukovića, daljnju distribuciju plina.

DONJI ANDRIJEVCI – Vijećnici Općine Donji Andrijevci jučerašnjom su presicom željeli ukazati na neodrživu situaciju s distribucijom plina na svom području jer je još u lipnju prošle godine, zbog nezakonito provedenog natječaja, državna inspekcija zabranila odabranom distributeru, Plin projektu Josipa Vukovića (SDP-ov zastupnik i novogradiški gradonačelnik), daljnju distribuciju plina. Natječaj je, naime, provela Općina na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, a nakon žalbe Brod plina, Upravni sud općinsku je odluku poništio jer je natječaj trebao biti proveden prema Zakonu o tržištu plina koji raspisuje Županija. Da ne bi došlo do problema u opskrbi plina, Općina je s Plin projektom sklopila sporazum o zakupu plinske mreže, no on je raskinut u travnju prošle godine. Nakon toga inspekcija u lipnju zabranjuje koncesionaru distribuciju plina, a Županija, kako bi doskočila rješenju inspekcije, proglašava stanje izravne opasnosti od elementarne nepogode koja traje sve do danas.

 

 

“Plin projekt praktički radi na crno na području naše općine, koja je vlasnik plinske mreže”, kaže član Županijske skupštine, Vlatko Krznarić (HSP AS), koji je u nekoliko navrata tražio odgovore u Županiji i nije ih dobio, a sazvao je i jučerašnju presicu. Krznarić, kao i predsjednik Općinskog vijeća Stanko Ćorić (HSP AS), želi da Županija što prije raspiše natječaj kako bi se situacija razriješila i da bi se izabrao koncesionar koji bi možda ponudio i nižu cijenu plina od sadašnje, koja je među najvišima u Hrvatskoj. Pribojavaju se i eventualne havarije s plinom – “tko bi bio odgovoran”, pitaju se. Ucjenom smatraju poruku Plin projekta kako će, izaberu li novog koncesionara, tražiti nadoknadu više od 500.000 kuna uloženih u plinsku mrežu. A plinsku su mrežu, tj. kućne priključke, kaže Krznarić, platili sami građani, koji moraju biti zaštićeni.

 

Nerazriješena priča traje godinu dana, a strelice su upućene prema Županiji, od koje se neuspješno traži raspisivanje natječaja. Ako to uskoro ne uslijedi, vijećnici, koji se osjećaju prevarenima, pozivaju sve pravne institucije da ispitaju cijeli slučaj jer sumnjaju da u svemu ima mutnih poslova. Iako se, naime, plin distribuira na crno, inspekcijske službe nakon prošlogodišnje zabrane nisu bile u nadzoru. Žele da sve bude svedeno u zakonske okvire, a dokle će čekati na raspisivanje natječaja ne znaju. No znaju da se na svaki postupak u javnoj nabavi može uložiti žalba i doći do poništenja, “tako da sve može trajati dva mjeseca, a može i godinu dana”, kaže općinski pročelnik Milan Šulter, što znači da bi i distribucija plina za sljedeću zimu mogla biti upitna.

 

Jarić: Natječaj čeka zbog štednje
Općinari zbog neraspisivanja natječaja uglavnom prozivaju županijskog pročelnika za komunalno uređenje i zaštitu okoliša, Miroslava Jarića. “Stručne službe pripremaju objavu poziva za distribuciju plina za Donje Andrijevce i Garčin, no kad će točno biti objavljen nisam siguran, za desetak ili mjesec dana”, kaže Jarić, pojašnjavajući kako do sada natječaj nije raspisan jer je njegovo, kao i mišljenje stručnog povjerenstva, da se zbog štednje (!) treba raspisati jedan natječaj i za općine u ostatku županije (Veliku Kopanicu, Gundince…), no za to još nisu stvoreni uvjeti.

Related Post