Predstavljena studija riječnog krstarenja na području brodsko-posavske županije

318 0

SLAVONSKI BROD, 23. srpnja 2020. – S ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj riječnog turizma na rijeci Savi, Lučka uprava Slavonski Brod i Turistička zajednica Brodsko-posavske županije potpisale su Sporazum o suradnji na izradi Studije održivog razvoja riječnih krstarenja na području Brodsko-posavske županije koja je predstavljena javnosti i medijima dana 22.7.2020. godine u HGK ŽK Slavonski Brod.
Studiju je izradila tvrtka za savjetovanje u projektima razvoja luka i pristaništa na unutarnjim vodnim putovima Ancoris d.o.o. iz Osijeka čija je direktorica gđa Božana Matoš svoje višegodišnje iskustvo prenijela u primjere oblikovanja ponude u riječnim krstarenjima u Brodsko-posavskoj županiji. Na samom predstavljanu sudionicima je pojašnjena procedura i zakonska regulativa prilikom gradnje pristanišne infrastrukture kao i preduvjeti razvoja svih oblika riječnih krstarenja. Naglasak je bio na povezivanju turističke atrakcijske osnove Županije s lokacijama budućih pristaništa planiranim prostornim planovima vodeći se pri tome primjerima dobre prakse iz okruženja, socio-demografskom strukturom posjetitelja u riječnim krstarenja kao i motivima njihova dolaska.
Direktorica TZ BPŽ Ružica Vidaković ovu Studiju ocijenila je kao dobru polazišnu osnovu za razvoj i oblikovanje nove turističke ponude u Županiji krozpovezivanje rijeke Save s turističkom atrakcijskom osnovom Županije, ističući podatak da je prošle godine Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku županiju posjetilo preko 60 000 gostiju koji su u destinaciju stigli upravo riječnim putem. Županija je smještena cijelom svojom dužinom uz rijeku Savu i vrijeme je da se ovaj prirodni turistički potencijal iskoristi u najboljem obliku, kroz razvoj svih oblika nautičkog turizma.
Ravnatelj Lučke uprave Slavonski Brod podsjetio je sudionike da se redovna putnička plovidba rijekom Savom odvijala na dionici Sisak- Zemun još 1862. godine. Na Dunavu i Dravi prošle je godine pristalo gotovo 600 riječnih kruzera, a razvija se i jednodnevna izletnička plovidba. Rijeka Sava zbog problema s plovnosti bila je godinama zapostavljena u razvoju ove vrste plovidbe, a veliki potencijal neiskorišten. Lučka uprava pred ishođenjem je građevinske i lokacijske dozvole za gradnju međunarodnog putničkog pristaništa, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture intenzivno radi na rješavanju kritične dionice plovnog puta Jaruge-Novi Grad, čime će se stvoriti preduvjeti za razvoj riječnih krstarenja.
Na kraju predstavljanja Studije gđa Matoš je još jednom naglasila važnost koordinacije svih dionika u oblikovanju ove vrste turističke ponude, od stručnjaka i javno-pravnih tijela u sektoru prometa do dionika u turističkom sektoru, uvažavajući pri tome razvojne planove lokalne zajednice. (tz bpž)

Related Post

Autor - 24/09/2018 0
NOVA GRADIŠKA – U srijedu, 26. rujna 2018., početi će deseta po redu kampanja Inicijative 40 dana za život –…