POŽARI PRIJETE: Novčana kazna za nenamjerno izazvan požar iznosi od 2.000 do 15.000 kuna

704 0

Autor: Policijska uprava brodsko-posavska

SLAVONSKI BROD -Kako nam zbog lijepog vremena, slijedi vremenski period tzv. proljetne požarne sezone, zbog viših dnevnih temperatura zraka, koje za posljedicu imaju isušivanje tla i biljnog pokrova, povećava se mogućnost lakog nastanka požara otvorenog prostora koji mogu imati za posljedicu veću materijalnu štetu na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama, te oštećenje nadzemnih instalacija niskonaponskih i visokonaponskih električnih vodova i moguće ljudske žrtve.

U prva 3 mjeseca ove godine zabilježeno je ukupno 16 požara na otvorenom prostoru, pri čemu je samo u mjesecu ožujku zabilježeno 7 požara otvorenog prostora. Ovi događaji imali su za posljedicu samo manju materijalnu štetu i u okviru su statističkog prosjeka unazad nekoliko godina obzirom na broj požara, opožarenu površinu i posljedice. Svi ovi događaji inicirani su ljudskom radnjom djelovanjem otvorenim plamenom ili gorivim dijelom tvari (npr. opušak) te su za posljedicu mogli imati i znatno veću materijalna šteta ili ljudske žrtve.

Loženje vatre na otvorenom prostoru i spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla na poljoprivrednim površinama uređeno je Odlukom Županije brodsko-posavske (SL ŽBP 07/96) i dozvoljeno je u razredu male opasnosti od požara. U danima umjerene opasnosti dozvoljeno je spaljivanje uz nazočnost 3 osobe i priručnu opremu za gašenje požara uz uvjet da se ne omogući prelazak vatre na susjednu poljoprivrednu površinu, odnosno ako se radi o kontroliranom spaljivanja tada se obavještava vatrogasna postrojba (JVP ili DVD) koja može i osiguravati nazočnost određenog broja vatrogasaca i opreme kod spaljivanja. Kod visokog ili vrlo visokog stupnja opasnosti od požara zabranjeno je loženje vatre na poljoprivrednim površinama i spaljivanje biljnog pokrova. U vremenu od 16. lipnja do 31. srpnja zabranjeno je spaljivanje i loženje vatre na poljoprivrednim površinama. Razrede opasnosti određuje Državni hidrometeorološki zavod, a priopćava ga Centar 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Ako se radi o šumi i šumskom zemljištu zabranjeno je paljenje svakog oblika vatre u šumi, u trasama dalekovoda te na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume.

Prilikom spaljivanja biljnog pokrova ili loženja vatre na otvorenom prostoru svaka je osoba dužna voditi računa da ne izazove požar, odnosno nekontrolirano širenje vatre. Za osobu koja izazove požar sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), propisana je novčana kazna u iznosu od 15.000-150.000 kn ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, a za nehatno izazvan požar, novčana kazna u iznosu od 2.000-15.000 kn.

U proteklom periodu ove godine zabilježena su i 4 požara na građevinama koji su za uzrok požara imali električne žarulje i u pojedinim slučajevima veliku materijalnu štetu na samim građevinama. Napominjemo slijedeće da se električne žarulje bilo kojeg tipa i načina izvedbe moraju rabiti sukladno uputama proizvođača. Ukoliko se iste koriste iznimno za priručno grijanje prostora za životinje (najčešće pilići), mora se voditi računa o visini postavljanja žarulje obzirom na životinje i gorivi materijal (papir, karton) ograđenog prostora gdje se drže životinje, načinu spajanja električnog grla sa žaruljom te pravilnom odabiru električnog grla obzirom na električnu snagu žarulje, kako ne bi došlo do uvjeta za nastanak požara koji može imati za posljedicu veliku materijalnu štetu ili ljudske žrtve. (Policijska uprava brodsko-posavska)

Related Post

LJEPOTA KONJA I TRADICIJE

Autor - 02/09/2014 0
SLAVONSKI KOBAŠ 31. kolovoza 2014. – Tradicionalna manifestacija Razigrani lipicanci pod bajerom na Savi u Slavonskom Kobašu održana je u…