PRIOPĆENJE BRODARSTVU LUČKE KAPETANIJE

1776 0

SLAVONSKI BROD, 18. srpnja 2016. – U ponedjeljak, 18. srpnja 2016. godine, Policijska uprava brodsko-posavska zaprimila je od Lučke Kapetanije Slavonski Brod priopćenje brodarstvu kojim zapovjednike brodova i sastava,

brodarska poduzeća, nadležna tijela sigurnosti unutarnje plovidbe i ostale učesnike u plovidbi o aktivnostima na rijeci Savi u utorak, 19. srpnja i srijedu, 20. srpnja kada će se uz korištenje potrebite opreme i plovila, obavljati ronilačko – pirotehničke aktivnosti radi uklanjanja avionske bombe. Stoga se u razdoblju od 17 sati, 19 srpnja do 5 sati, 20 srpnja zabranjuje plovidba na sektoru rijeke Save od riječnog kilometra 226+800 do riječnog kilometra 233+000.

 

Skreće se posebna pozornost učesnicima u plovidbi da svoja putovanja – plovidbu prilagode tako da se u navedeno vrijeme ne zateknu na dionici izvođenja gore navedene ronilačko – pirotehničke aktivnosti, odnosno da se prije početka iste moraju zaustaviti u uzvodnoj plovidbi na rkm 226+500, odnosno nizvodnoj plovidbi na rkm 233+500, a svoj dolazak najave odgovarajućim zvučnim signalom i javljanjem putem VHF radio uređaja na 16 kanalu (156,800 MHz).

 

Za dodatna pojašnjenja i informacije vezano za reguliranje plovidbe u navedeno vrijeme može se obratiti Kapetaniji pristaništa Brčko na broj telefona: +387 65 537 104 kao i Lučkoj kapetaniji Slavonski Brod na gore telefon 035 446 655.

Related Post