Program povodom Svjetskog dana audiovizualne baštine ove godine održava se online

266 0

Zbog potrebe jačanja svijesti o važnosti očuvanja audiovizualne baštine od 26. do 31. listopada 2020.Kino mreža (čiji smo ponosni član) u partnerstvu s Hrvatskim državnim arhivom/Hrvatskom kinotekom po četvrti put održat će program povodom Svjetskog dana audiovizualne baštine koji se diljem svijeta tradicionalno obilježava od 2005. godine, kada ga je utemeljio UNESCO.

S obzirom na nepovoljnu situaciju s pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19 cijeli program održat će se online, naVimeo kanalu Kino mreže. Publikaćetakomoćibesplatnopogledatičetirivrijednafilmskadjela,arhivskogradivoizzbirkiHrvatskogdržavnogarhiva, dva srednjometražna i jedan dugometražni film za djecu te jedan omnibus za odraslu publiku.

Iako su vrijedan povijesni izvor, audiovizualni zapisi (pokretneslikeisnimljenizvuk) u stalnojsuopasnostiodpropadanja. Brojnimaterijalinepovratnosuizgubljenizbogzanemarivanja, prirodnogpropadanjaitehnološkezastarjelosti. Upravo s toga, posebnapažnjapridaje se podizanjusvijesti o važnostiaudiovizualnihdokumenatakaosastavnogdijelanacionalnogidentitetasvakezemljete se upozoravanahitnupotrebunjihovezaštite.

Jurnjava za motorom (1959.) redateljaBrankaMajerasrednjometražni je film koji pratiradoznalogdječaka koji se uvali u nevoljekadaprilikomposjeterođacima u naselusjednenamotocikl koji se iznenadaupali. Film je nastaonapriči za djecuJurnjavanamotoruhrvatskogknjiževnika SlavkaKolara, koji je napisaoscenarij.

Srednjometražni film Piko (1959.) SrećkaWeyngandadonosipriču o čežnji za roditeljskomnježnošćudječaka Pika čijisuroditeljistalnozaposleniinemajuvremena za njegadovode do toga da Pikobježiodkuće u svijetgdje se realnostuliceispreplećesasvijetomnjegovemašte.

Sinjigaleb (1953.) prvijenacBranka Baueraekranizacija je romanaDružinaSinjeggaleba (BratovščinaSinjegagaleba) slovenskogpiscaTone Seliškarau kojemćemopratitipustolovinedječakaIve koji uzpomoćprijateljaodlazi u avanturučamcemnapučinukako bi otplatio dug pokojnoga oca. Završivši u rukamakrijumčara, dječacipreuzimajubrodnakojemusuzatočeniteim se uspješnosuprotstave, pritomotkrivšitajnuizprošlostikapetana toga brodakojaćeIvinog oca osloboditiduga.

Omnibus Ključiz 1965. godinenastao je po idejihrvatskogknjiževnika, urednika, novinaraiscenaristaFedora Vidasa u kojemsu se po prvi puta u režijiigranogfilmaokušaletadamladenadeAntunVrdoljak, KrstoPapićiVančaKljaković:

Dugaulica (VančaKljaković) – Shvativšikasno da je Vera izmislilapriču o izgubljenomključu, samo da bi bila u njegovojblizini, Borisuostajesamosjećanjenajednunoć, tokomkojenijeuspiouspostavitikontakt s tolikoželjenomosobom; Čekati (KrstoPapić) – Smrćustaricekojaim je ostavila stan, Sanja i Ivan ne postižusreću o kojojsumaštalidoksubili bez stana: postajeimjasno da suželjelismrtstarice, kojaih je voljela…; Poslijepredstave (r: AntunVrdoljak) – Igromslučajaostavši bez ključaodstana, mužiženaprezauzetisvakodnevnimposlovima, doživljavaju u hotelskojsobi, jednuizuzetnuljubavnunoć, poslijekoje je opetujutrozapočeosvakodnevniživot.


Detalje o programupotražitenaslužbenojinternetskojstranici Kino mreže (
www.kinomreza.hr)

Program povodomSvjetskog dana audiovizualnebaštineodržava se u partnerstvu Kino mrežeiHrvatskogdržavnogarhiva/HrvatskekinotekeuzfinancijskupodrškuZakladeKultura nova iHrvatskogaudiovizualnog centra. Svi materijali koji se koriste za održavanjeprogramaarhivskosugradivoizzbirkeHrvatskogdržavnogarhiva.

 

 

Veliki pozdrav iz POUMAR😊

Online program za Svjetski dan audiovizualne baštine

S ciljem jačanja svijesti o važnosti očuvanja audiovizualne baštine, Kino mreža u partnerstvu s Hrvatskim državnim arhivom/Hrvatskom kinotekom od 26. do 31. listopadaorganizira poseban program u povodu Svjetskog dana audiovizualne baštine.

S obzirom na nepovoljnu situaciju s pandemijom cijeli program održat će se online, na Vimeo kanalu Kino mreže, gdje će se moći besplatno pogledati četiri vrijedna filmska djela, arhivsko gradivo iz zbirki Hrvatskog državnog arhiva, dva srednjometražna i jedan dugometražni film za djecu te jedan omnibus.

Audiovizualni zapisi (pokretne slike i snimljeni zvuk) u stalnoj su opasnosti od propadanja, a brojni materijali nepovratno su izgubljeni zbog zanemarivanja, prirodnog propadanja i tehnološke zastarjelosti.

“Upravo stoga, posebna pažnja pridaje se podizanju svijesti o važnosti audiovizualnih dokumenata kao sastavnog dijela nacionalnog identiteta svake zemlje te se upozorava na hitnu potrebu njihove zaštite”, ističe se u najavi.

Prikazat će se film “Jurnjava za motorom” (1959.) redatelja Branka Majera, srednjometražni film koji prati radoznalog dječaka koji se uvali u nevolje kada prilikom posjete rođacima u na selu sjedne na motocikl koji se iznenada upali. Nastao je na temelju istoimene priče za djecu Slavka Kolara, koji je napisao scenarij.

Srednjometražni film “Piko” (1959.) Srećka Weynganda donosi priču o čežnji za roditeljskom nježnošću dječaka Pika čiji su roditelji stalno zaposleni i nemaju vremena za njega dovode do toga da Piko bježi od kuće u svijet gdje se realnost ulice isprepleće sa svijetom njegove mašte.

“Sinji galeb” (1953.) prvijenac Branka Bauera ekranizacija je romana “Družina Sinjeg galeba” (Bratovščina Sinjega galeba) slovenskog pisca Tone Seliškara o pustolovinama dječaka Ive koji uz pomoć prijatelja odlazi u avanturu čamcem na pučinu kako bi otplatio dug pokojnoga oca.

Završivši u rukama krijumčara, dječaci preuzimaju brod na kojemu su zatočeni te im se uspješno suprotstave, pritom otkrivši tajnu iz prošlosti kapetana toga broda koja će Ivinog oca osloboditi duga, podsjeća se.

Omnibus “Ključ” iz 1965. godine nastao je po ideji hrvatskog književnika, urednika, novinara i scenarista Fedora Vidasa, a prvi puta u režiji igranog filma okušali su se tada mladi redatelji Antun Vrdoljak, Krsto Papić i Vanča Kljaković.

Film donosi tri priče “Duga ulica” (Vanča Kljaković) o sjećanju na jednu noć i neostvarenu ljubav, “Čekati” (Krsto Papić) o moralnoj dvojbi u postizanju cilja i “Poslije predstave” (Antun Vrdoljak), o supružnicima koji izgube ključ, ali pronalaze avanturu.

Svjetski dan audiovizualne baštine se diljem svijeta tradicionalno obilježava od 2005.  kada ga je utemeljio UNESCO.

 

Related Post