Provedba projekta DOBRO u Brodsko-posavskoj županiji

762 0

SLAVONSKI BROD – Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO” provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu).

U razvijenim europskim državama rana intervencija u djetinjstvu je intersektorski i interdisciplinarni sustav koji osigurava individualizirane usluge podrške ranom razvoju djeteta s teškoćama ili s razvojnim rizikom i tako omogućava razvoj djetetovih potencijala, prevenira socijalnu isključenost djeteta i obitelji te pridonosi jačanju socijalne kohezije društva. U Hrvatskoj postoje brojne karike sustava, ali ne i sam sustav. Stručnjaci različitih profesija iz različitih sustava (obrazovni, socijalni, zdravstveni) koji rade s jednim djetetom međusobno su nepovezani te ne postoji kvalitetna komunikacija među njima.

PODRŠKA RAZVOJU PARTNERSTAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA I VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA ZA PROVEDBU PROGRAMA DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. – Europski socijalni fond

NAZIV PROJEKTA:

Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu
i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO

GLAVNI CILJ: Uvesti društveno korisno učenje u akademsko obrazovanje i pridonijeti jačanju kompetencija budućih stručnjaka za stvaranje sustava rane intervencije u lokalnim zajednicama

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID)

PARTNERI NA PROJEKTU: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

CILJANE SKUPINE: zaposlenici i članovi organizacija civilnog društva, zaposlenici fakulteta, studenti i volonteri

KRAJNJI KORISNICI PROJEKTA: djeca rane dobi s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim rizicima i njihove obitelj, stručnjaci – pružatelji usluga, donositelji političkih odluka, sustav rane intervencije u nastajanju i društvena zajednica

 PROJEKTNI CILJEVI:

 

1.  Osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i OCD-ove u mentoriranju društveno korisnog učenja studenata u području rane intervenciju

2. Povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonijeli rješavanju izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici

3. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji

REZULTATI PROJEKTA:

  • Izrađen dokument s opisom metodologije za implementaciju društveno korisnog učenja putem sustavnog angažiranja studenata u organizacijama civilnog društva i novi interdisciplinarni kolegij na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji“ koji će se izvoditi metodologijom društveno korisnog učenja.

  • 12 nastavnika i 30 djelatnika i članova organizacija civilnog društva osnaženi za primjenu društveno korisnog učenja u domeni rane intervencije u djetinjstvu, 120 studenata s dva fakulteta i tri studijska programa educirana o temeljima rane intervencije i suvremenim metodama postaje spremno da se u okviru svojih nastavnih obaveza uključi u projekte DKU

  • Uspostavljanje i djelovanje Savjetodavnog tijela za ranu intervenciju u djetinjstvu s ciljem podrške unapređenju sustava rane intervencije putem društveno korisnog učenja, 10 izrađenih i provedenih programa mentorstva za društveno korisno učenje u kojima je sudjelovalo 60 studenata, upotpunjenosti tražilice o pružateljima usluga www.raniKLIK.hr za Grad Zagreb i Brodsko-posavsku županiju, ojačane kompetencije za ranu intervenciju 120 studenata, novostečene kompetencijama volontera, 10 osnaženih organizacija civilnog društva u odnosu na stručne i analitičke kapacitete za ranu intervenciju, održana Intersektorska proljetna škola za
    ranu intervenciju u djetinjstvu i održivo partnerstvu nositelja i dva fakulteta.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 875.214,46 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 19. ožujka 2018. – 19. rujna 2019. godine

 

VODITELJICA PROJEKTA:

Blanka Turza, dipl.oecc.

blanka.turza@hurid.hr

ASISTENTICA VODITELJICE PROJEKTA:

Marijana Kralj, mag.act.soc

marijana.kralj@hurid.hr

Related Post