BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

771 0

SLAVONSKI BROD, 30. kolovoza 2013. – Brodsko-posavska županija uputila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Brodsko-posavske županije.

Prijedlozi programa su kulturne djelatnosti i manifestacije od interesa za Brodsko-posavsku županiju koje se mogu dostaviti do 23. rujna 2013. godine.

Prijedlozi s nepotpunim podacima i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u navedenom roku neće biti razmatrani i uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Brodsko-posavske županije za 2014. godinu.

 

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu donosi Županijska skupština i objaviti će se na službenoj web stranici Brodsko-posavske županije te «Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije».

Related Post