RAZMINIRANJE

498 0

SLAVONSKI BROD, 26. studenoga 2013. – Danas je u Brodsko-posavskoj županiji održan radni sastanak sa predstavnicama Hrvatskog centra za razminiranje: načelnicom Odjela za plansko-analitičke poslove

Natašom Mateša-Mateković i predstojnicom Ureda ravnatelja Tajanom Čičak. Zamjenik župana Davor Vlaović i pročelnik Miroslav Jarić razgovarali su o razminiranju preostalog minsko sumnjivog prostora na području brodsko-posavske županije.

Načelnica Odjela za plansko-analitičke poslove Nataš Mateša-Mateković je kazala da na području Hrvatske još uvijek ima 637,9 četvornih kilometara minsko sumnjivog prostora, a da se do kraja godine planira razminirati 27,23 četvorna kilometra. Na području brodsko-posavske županije ima još 19,6 četvornih kilometara minsko sumnjivog prostora u općinama Okučani, Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Dragalić. Radi se pretežito o šumama (oko 85 posto) te poljoprivrednom zemljištu.

 

Ove godine u planu za razminiranje je 1.133.450 četvornih metara, a tijekom godine razminirano je ukupno 1.149.927 četvornih metara. Prioriteti u brodsko-posavskoj županiji su minsko sumnjiva područja u općini Okučani, šuma Prašnik i pojas uz autocestu. Za razminiranje šume Prašnik osigurano je 20 milijuna kuna. Intenzivirat će se radovi na području kanala Strug te na Psunju na području Muškog bunara. U razminiranje su se uključile i Hrvatske šume. Sredstva za razminiranje u narednoj godini su osigurana. (foto www.bpz.hr)

Related Post