SKUPŠTINA ŽUPANIJSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA: Osnivaju se interventni timovi CK za djelovanje u izvanrednim situacijama

1146 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 5. listopada 2017. – Jučer je održana Skupština Društva Crvenog križa Brodsko-posavske županije. Otvorio ju je predsjednik Mato Modrić, a u nastavku, nakon izbora radnih tijela, vodio dr. med. Josip Jelić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

Skupština je bez veće rasprave usvojila program rada i financijski plan DCK Brodsko-posavske županije. Županijski Crveni križ nastaviti će već uhodanu zadaću ostvarivanja humanitarnih ciljeva na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalagati se za poštivanje Međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

Svojim programima Crveni križ će provoditi odgojne i edukativne sadržaje razvijajući svijest ljudi, osobiti mladih, o humanosti, solidarnosti, toleranciji i nenasilju, pružati će materijalnu i psihosocijalnu pomoć pojedincu i obiteljima u miru i izvanrednim situacijama.

Posebne obveze Crveni križ će izvršavati u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških , tehnoloških i drugih nesreća i katastrofa, te epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Na inicijativu dr. Jelića najviše rasprave vodilo se o osposobljavanju interventnih timova i njihovih članova za djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama. Formirat će se dva tima pri Gradskim društvima CK u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški, te županijski interventni tim. Osim što članove timova treba obučiti aktivnostima za koje će biti zaduženi u okviru tima, timove, kako je naglasio dr. Jelić, treba opremiti nužnom opremom i za to osigurati potrebna sredstva. Interventne timove treba osposobiti, rečeno je, da mogu brzo i efikasno djelovati na lokalnoj razini, a u slučaju potrebe i šire. Crveni križ će opremiti timove, a kod nabavke opreme veće vrijednosti očekuje se i potpora od Brodsko-posavske županije.

Related Post