SKUPŠTINA UDRUGE ZA POMOĆ OSOBAMA S MENTALNOM RETARDACIJOM „SUNCOKRET“

849 0

NOVA GRADIŠJKA, 21. siječanj 2015. – Pod predsjedanjem Kate Vukšić danas je održana izvještajna skupština Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Suncokret“. Izvješće o radu podnijela je Kata Vukšić,

a financijsko izvješće za 2013. godinu tajnik Josip Bošnjak.

 

Uz redovita druženje i kreativne radionice koje se održavaju svakoga tjedna u prostorijama udruge, tijekom godine članovi Udruge za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom sudjelovali su na raznim manifestacijama, išli na izlete i obilježavali razne značajne datume, praznike i blagdane.

Kako kaže predsjednica te je godine udruzi bilo na raspolaganju manje novca pa je time bilo i znatno manje aktivnosti, pogotovo onih za koja je trebalo izdvojiti značajnija sredstva. Nisu, međutim izostale redovne aktivnosti koje se provode svake godine. Članovi udruge se ipak mnogu pohvaliti da svojom kreativnošću nadomjestili nedostatak novca. Sa svojim su radovima sudjelovali na Adventu u našem gradu i drugim manifestacijama, išli na izlete u Vukovar, Vinkovce i Tuheljske Toplice.

Kata Vukšić se zahvaljuje, pojedincima, tvrtkama i lokalnoj samoupravi na potpori u radu te svima drugima koji su uvidjeli značaj koji udruga ima u okupljanju i skrbi za mentalno retardirane osobe s područja grada Nova Gradiška i deset općina novogradiškog kraja. Posebno se zahvaljuje udruzi koja okuplja mentalno retardirane osobe u prijateljskom njemačkom gradu Herzogenaurachu. Prijatelji iz Njemačke svake godine daje novčanu potporu i pomažu aktivnosti koje provodi novogradiška udruga sa svojih 35 članova.

Related Post