STARA GRADIŠKA: Tvrtko Beganović izabran za predsjednika Općinskog vijeća, a Stojan Skopljak za zamjenika

8147 0

STARA GRADIŠKA, 13. lipnja 2017. – Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Tvrtko Beganović (HDZ), a za zamjenika predsjednika Stojan Skopljak (Samostalna demokratska srpska stranka) uz četiri glasa protiv vijećnika sa liste HNS-a, SDP-a i HSU-a, te HSS-a koji su za zamjenika predsjednika predložili Ivicu Mihaljevića (HSS).

Oko ostalih pitanja svi vijećnici su se suglasili i donosili jednoglasne odluke, iako vijećnici iz redova oporbe nisu predlagali već samo prihvaćali prijedloga vladajuće HDZ-e.

Mario Vučinić, predstojnik Ureda državne uprave Brodsko-posavske županije je na početku predsjedao sjednicom dok tu funkciju nije dobila dr. Roberta Šišić. Nakon izbora za predsjednika sjednicu je vodio Tvrtko Beganović.

Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti umjesto načelnika Velimira Pušića, koji je mandat vijećnika stavio u mirovanje, vijećnikom je postao Mihajlo Matokanović, a Katice Čegrlj, koja je također mandat vijećnice stavila u mirovanje, vijećnica je postala Zlatinka Barišić.

Vijećnici su na znanje primili izvješće o provedenim izborima za Općinsko Vijeće Općine Stara Gradiška, uz konstataciju da je osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine. Svečano su prisegnuli i pismenu prisegu potpisali.

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća nazočni su bili načelnik Velimir Paušić i njegov zamjenik Damir Figurić.

Članovi Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška sa liste HDZ-e su MIHAJLO MATOKANOVIĆ, ROBERTA ŠIŠIĆ dr. med., IVICA NEZIĆ, TVRTKO BEGANOVIĆ, MATO ČOVIĆ i ZLATINKA BARIŠIĆ. Sa liste koalicije HNS-a, SDP-a i HSU-a su JOSIP KIKIĆ i STJEPAN MARGALETIĆ, sa liste HSS-a IVAN KUKIĆ i IVICA MIHALJEVIĆ, a sa liste SDSS-a STOJAN SKOPLJAK.

Related Post