STEČAJ U SEKULIĆU

713 0

NOVA GRADIŠKA, 9. ožujak 2012. – Daniela Martina Maoduš, stečajna sutkinja Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, u stečajnom postupku nad D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o odredila je 26. travnja 2012. godine za osmu javnu dražbu

na kojoj se nekretnine nekada čuvene novogradiške drvne industrije nude po 56 posto nižim cijenama od procijenjenih. U odnosu na sedmu dražbu cijena je smanjena za 10 posto. Stečajni upravitelj Zdenko Bešlić očekuje da će se ove godine postići cijena koja će zadovoljiti kupca i da će DI Sekulić biti prodan.

 

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 19.519.143,51 kuna

 

Ukupna početna cijena imovine – nekretnina i pokretnina pogona Radinost je 12.091.306,31 kuna.


Nekretnina pogona Tvornica nude se po početnoj cijeni 21.585.306,96 kuna.

Related Post