SUMRAK SAGA ĐURE ĐAKOVIĆA: Priopćenje Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda“

673 0

SLAVONSKI BROD,  – Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. konačno je 8. srpnja 2020. godine objavila revidirano Izvješće o poslovanje grupacije ĐĐ I – XII 2019. iz kojeg je vidljivo da je konsolidirani gubitak (ukupni gubitak svih društava grupacije Đuro Đaković) u 2019. godini 175.051.032 kune.

Podsjećamo da u nerevidiranom Izvješću o poslovanje grupacije ĐĐ I – XII 2019. objavljenom 2. ožujka 2020. godine uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. priznala je gubitak od ‘samo’ 110.879.498 kuna.

Jednostavnom poredbom prethodna navedena dva izvješća vidljivo je da je stvarni gubitak grupacije Đuro Đaković nakon provedene revizije u odnosu na gubitak grupacije Đuro Đaković prije revizije, dakle gubitak koji je prethodno priznala i prikazala uprava Đuro Đaković Grupa d.d., veći čak 57,87%, odnosno u apsolutnom iznosu čak za 64.171.534 kune.

Podsjećamo i da je u razdoblju 2012. – 2018. godina redovita praksa uprave Đuro Đaković bila da gubitak prije revizije poslovanja umanji za 10-20%, tako da su nas umanjenjem gubitka prije revizije poslovanja u 2019. godini od čak 57,87% ipak uspjeli šokirati.

Pozornost skrećemo i da je u ukupnom gubitku grupacije Đuro Đaković od 175.051.032 kuna doprinos društva s perspektivom Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. čak 86.180.890 kuna, dakle 49, 23%.

Naravno, sva prethodno navedena izvješća javno su dostupna na mrežnim stranicama Zagrebačke burze, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i društva Đuro Đaković Grupa d.d.

A iz tako javno dostupnih revidiranih izvješća o poslovanju grupacije Đuro Đaković vidljivo je da je grupacija Đuro Đaković u razdoblju 2012- 2019. godina poslovala s kumulativnim gubitkom od ‘zavidnih’ 559.098.887 kuna.

Iz javno dostupnog nerevidiranog izvješća o poslovanju vidljivo je da je grupacija Đuro Đaković u razdoblju I- III 20120. godina poslovala s priznatim gubitkom od 20.536.829 kuna.

Dakle, iz javno dostupnih revidiranih izvješća o poslovanju u razdoblju 2012- – 2019. godina i nerevidiranog izvješća o poslovanju u razdoblju I – III 2020. godina vidljivo je da je grupacija Đuro Đaković poslovala s kumulativnim gubitkom od najmanje 579.635.716 kuna.

Ne zaboravimo i na obveze grupacije Đuro Đaković prema vjerovnicima u iznosu od 579.912.029 kuna (dugoročne u iznosu od 286.988.329 kuna, kratkoročne u iznosu od 292.923.700 kuna).

Prethodno navedeni za ‘vjerovali ili ne’ pokazatelji poslovanja grupacije Đuro Đaković nedvojbeno je da će se dodatno ‘uljepšati’ nakon objave rezultata poslovanja u razdoblju I – VI 2020. godine i to unatoč činjenici da su plaće, doprinosi za mirovinsko osiguranje i doprinosi za zdravstveno osiguranje radnica i radnika u mjesecima travanj (3.350.350,63 kune), svibanj (4.087.356,00 kuna) i lipanj (podatak još nije objavljen, ali je poznato da je iznos potpore na razini iznosa potpore uplaćene u mjesecu svibnju), dakle u ukupnom iznosu od oko 11,5 milijuna kuna umjesto iz poslovanja društava grupacije Đuro Đaković, (u)plaćeni sredstvima poreznih obveznika kroz mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta.

Dodatno, posljednjeg dana 137. tjedna (četvrtak 16. srpanj) kako je vrijednost dionice Đuro Đaković Grupa d.d. na Zagrebačkoj burzi neprekidno manja od nominalne vrijednosti iste (koja je, podsjećamo, 20,00 kuna) ostvarena je nova do sada apsolutno najniža zaključna cijena dionice – 2,03 kune (dnevni pad vrijednosti čak 28,77%, što je i uvjerljivo najveći dnevni pad vrijednosti 2 / 2 iste), čime je dionica Đuro Đaković Grupa d.d. zadržala, do sada najuvjerljivije, primat dionice s apsolutno najnižom cijenom na Zagrebačkoj burzi.

Prethodno navedeni pokazatelji poslovanja grupacije Đuro Đaković ‘slika’ su društva:

– koje već godinama preživljava kreditnim zaduženjima i prodajom imovine;

– od kojeg se očekuje(?) da će, umjesto poreznih obveznika, vratiti kreditna zaduženja za koje je jamstvo dala Vlada Lijepe naše (76.000.000,00 kuna 4. listopada 2018. godine i 300 milijuna kuna 16. siječnja 2020. godine);

– u kojeg se očekuje(?) da će investitori uložiti svoj kapital.

 

No tu nevoljama dioničara nije kraj, jer uprava Đuro Đaković Grupa d.d., u 16. srpnja 2020. godine objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu Đuro Đaković Grupa d.d., koja se treba održati 25. kolovoza 2020. godine, dnevnim redom između ostalog, predlaže dioničarima da:

> donesu odluku o pokriću gubitaka za 2019. godine i dijela gubitaka iz prethodnih obračunskih razdoblja, kojom se predlaže pokriće gubitka pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala s iznosa od 203.064.600,00 kuna za iznos od 201.064.600,00 kuna na iznos 2.000.000,00 kuna spajanjem dionica;

> donesu odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, kojom se u svrhu saniranja Đuro Đaković Grupa d.d. predlaže da se smanjenje temeljnog kapitala provede spajanjem dionica na način da se nominalni iznos redovne dionice sa 20,00 kuna smanji na iznos 0,20 kuna, a kako je to iznos ispod Zakonom o trgovačkim društvima propisanog najmanjeg pojedinačnog nominalnog iznosa (10,00 kuna), pojedinačne dionice nominalne vrijednosti 0,20 kuna spojit će se u 1 novu redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 10,00 kuna.

Drugačije kazano imovina dioničara nominalne vrijednosti 20 kuna (100%) smanjit će se na imovinu nominalne vrijednosti 20 lipa (1%), dakle za 99%, a nakon toga će se 50 pojedinačnih imovina nominalne vrijednosti 20 lipa spojiti u 1 imovinu (zamijeniti imovinom) nominalne vrijednosti 10 kuna, odnosno dioničarima će nakon smanjenja pojedinačne nominalne vrijednosti imovine sa 20 kuna na 20 lipa imovina imati 1/100 (stotinu) sadašnje pojedinačne nominalne vrijednosti.

I kada Društvo nedvojbeno već je šest stopa ispod površine zemlje, uprava je 12. lipnja 2020. godine objavila javni poziv za neobvezujuće iskazivanje interesa investitora za sudjelovanje u restrukturiranju Đuro Đaković Grupe d.d. dokapitalizacijom, nadajući se tako naivcima pripravnim platiti njegovu ekshumaciju.

Bravo vlasnici, za izbrisana 4 društva, za izbrisanih 5 osnovnih djelatnosti, za izbor članova uprava, za izbor članova nadzornog odbora, za upravljanje imovinom marom dobrog gospodara, sada vam jedino ostaje da u scenarij prethodno opisane sumrak sage unesete novinu … sagradite si arku kako bi preživjeli ovaj potop.

A radnicama i radnicima društava grupacije Đuro Đaković, njihovim obiteljima i društvenoj zajednici ostaje jedino utješna nada da prethodno spomenuti dioničari na Glavnoj skupštini Đuro Đaković Grupa d.d. neće dati razrješnicu Upravi za poslovnu 2019. godinu i razrješnicu članovima Nadzornog odboru za poslovnu 2019. godinu – navodi u priopćenju  predsjednik  Nezavisnog sindikata „Socijalna pravda“ Darko Maras.

Related Post

U POVODU DANA NEOVISNOSTI

Autor - 07/10/2016 0
Slavonski Brod, 7. listopada 2016. – Obilježavajući 8. listopada – Dan neovisnosti Republike Hrvatske, kada su prije točno 25 godina…