Tjedan psihologije u Hrvatskoj

1036 0

NG-psiholozi

TKO, GDJE I KAKO MOŽE POMOĆI?

5. Tjedan psihologije u Hrvatskoj organizira Hrvatsko psihološko društvo s ciljem prikaza širokih i različitih mogućnosti pomoću kojih psiholozi mogu doprinijeti poboljšanju kvalitete življenja pojedinca i zajednice, a kroz vrlo široki spektar djelatnosti koje će se tijekom tog tjedna događati diljem Hrvatske.

Zašto baš tjedan od 20. do 26. veljače? Zbog toga jer u tom tjednu pada 20. veljače, dan kada je 1953.godine utemeljeno Hrvatsko psihološko društvo.


Jedan od važnih ciljeva ovog događanja jest razotkrivanje mita da samo osobe s ozbiljnim poremećajima mentalnog zdravlja posjećuju psihologe što je, na žalost, veoma često stereotipno gledanje na psihologiju i posao psihologa. Nasuprot ovakvom mišljenju, cilj nam je pokazati svu širinu posla psihologa kroz različite vidove primjene struke u zajednici te kroz rad s potpuno zdravim pojedincima i skupinama. Naravno, činjenica je da se dio psihologa bavi kliničkom praksom i radi s ljudima s psihičkim poteškoćama. Ali, isto tako, moramo se složiti da je vrijeme za pokušaj promjene javne percepcije psihološke struke kao isključivo kliničke te isto tako za pokušaj jasnijeg pozicioniranja psihologa u odnosu na druge profesije koje se bave mentalnim zdravljem.

ORGANIZATORI OBILJEŽAVANJA TJEDNA PSIHOLOGIJE U NOVOJ GRADIŠKI:

Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“ Nova Gradiška

20.-24-2.2012.

Ispitivanje predrasuda o ljepoti i zdravlju među novogradiškim srednjoškolcima

-dio projekta „Prevencija poremećaja hranjenja kod adolescenata“ koji će Udruga „Pozitiva“ tijekom 2012. provoditi uz financijsku potporu Grada Nova Gradiška

Koordinacijsko tijelo za suzbijanje zlouporabe droga na području Grada Nova Gradiška

23.2.2012. u 18.00 sati

velika Gradska vijećnica

Tribina „Jačanje mreže partnerstva u prevenciji alkoholiziranja mladih“ za djelatnike zdravstva, odgojno-obrazovnih ustanova, policije, Centra za socijalnu skrb, Crvenog križa, mlade i njihove roditelje, civilne udruge koje se bave prevencijom ovisnosti i sve zainteresirane građane

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA

Ksenija Marenić-Zoričić, prof. psihologije

Miro Maćešić, prof. psihologije

Poslovi psihologa

STRUČNI ODJEL ZA UDOMITELJSTVO

  • Psihologijska procjena motiva i sposobnosti potencijalnih udomitelja te izrađivanje mišljenja o podobnosti osobe za udomiteljstvo
  • Edukacija udomitelja djece i odraslih osoba
  • Izdvajanje djeteta iz obitelji i smještaj u obitelj (u suradnji s timom za udomiteljstvo)
  • Sastavljanje i praćenje provedbe individualnih planova promjene životne situacije ili/i ponašanja korisnika

STRUČNI ODJEL ZA ZAŠTITU DJECE S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

§ utvrđivanje sposobnosti, stavova i karakteristika ličnosti maloljetnika

§ predlaganje odgojne mjere pojačane brige i nadzora i odgojnih mjera u slučajevima kaznenih ili prekršajnih sudskih prijava

§ po potrebi prisustvovanje sudskom postupku pred vijećem za maloljetnike i u prekršajnom postupku za maloljetnike, te u kontrolnim ročištima tijekom izvršenja odgojnih mjera

§ smještaj djece u udomiteljske obitelji/ domove kada je u pitanju zanemarivanje od strane roditelja ili zlouporaba roditeljske dužnosti

 

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA

Koraljka Hausnet-Lasović, prof psihologije

Poslovi psihologa

§ Redovna nastava psihologije u 2. i 3. razredima i izborna nastava u 2., 3. i 4. razredima

§ Savjetovalište za učenike, roditelje i nastavnike

§ Predavanja i radionice na satovima razredne zajednice, na roditeljskim sastancima, te na sjednicama Nastavničkog vijeća

§ Koordiniranje programima za prevenciju nasilja i ovisnosti

o dijagnosticiranje stanja zlouporabe sredstava ovisnosti u školskog populaciji

o promicanje spoznaja nastavnicima, učenicima i roditeljima o načinu donošenja odluka, rješavanja problema, kritičkom mišljenju, vještinama komunikacije, odolijevanju društvenom pritisku, prihvatljivim načinima samopotvrđivanja, nošenja sa stresom i frustracijom i sl.

o Pomoć u životnim opredjeljenjima, psihološka potpora

o Pomoć u organizaciji slobodnog vremena učenika

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

Ivana Horvatović, prof. psihologije

Poslovi psihologa

§ Redovna nastava psihologije u usmjerenjima prodavači i ugostitelji

 

OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA NOVA GRADIŠKA

Marija Jurčević, dipl. psiholog

Poslovi psihologa

§ Savjetovanje učenika, roditelja i nastavnika i psihoedukacija na satovima razredne zajednice, na roditeljskim sastancima, te na sjednicama Nastavničkog vijeća

§ Identifikacija potencijalno nadarenih učenika i poticanje i praćenje njihova napretka

§ Procjena psihofizičkog stanja učenika radi utvrđivanja primjerenog oblika školovanja

§ Organizacija upisa učenika u 1. razred, intervjuiranje i testiranje djece, identifikacija djece s teškoćama i upućivanje na daljnju obradu

§ Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika 8. razreda o upisu u srednju školu

§ Koordinacija preventivnog UNICEF-ovog projekta „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“

§ Suradnja s drugim školama, Centrom za socijalnu skrb, Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za javno zdravstvo i Uredom državne uprave

§ Organizacija zabavnih aktivnosti za djecu na razini škole

 

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI RAFAEL“ STRMAC

Ivana Tomić, prof. psihologije

Poslovi psihologa

§ Psihološka procjena odraslih osoba radi diferencijalne dijagnostike, procjene radne sposobnosti i određivanja vrste i stupnja invaliditeta ; primjena i interpretacija testova inteligencije i pamćenja, testova vizuomotornih funkcija, upitnika ličnosti, upitnika za specifične psihopatološke poremećaje

§ Psihološki tretmani; savjetovanje, rad s grupom, terapijska zajednica, Dnevna bolnica

§ Psihoedukacija bolesnika na psihijatrijskoj i palijativnoj skrbi i članova njihovih obitelji te edukacija zdravstvenih djelatnika i drugog osoblja

§ Prevencija; promicanje i poticanje zdravih i sprječavanje nezdravih ponašanja

 

OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA – SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU

mr. Ljiljana Lukačević, specijalist kliničke psihologije

Poslovi psihologa

§ Polikliničko -konzilijarna zdravstvena zaštita djece i odraslih

§ Psihodijagnostika: primjena i interpretacija testova kognitivnih funkcija (inteligencije, pamćenja, mišljenja, jezika i govora, vidnoprostornih funkcija), testova pažnje, upitnika ličnosti, upitnika za specifične psihopatološke poremećaje

§ Psihološki tretmani: psihološke krizne intervencije, savjetovanje, vježbanje emocionalnih i socijalnih vještina te vještina u području izvršnih funkcija (planiranje, organizacija, rješavanje problema, kontrola ponašanja)

§ Psihoedukacija kao dio postupka liječenja i rehabilitacije te edukacija s ciljem promidžbe, očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja (radio-emisije, tribine, seminari)

§ Tečaj za trudnice

§ Koordinacija i praćenje provedbe Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i Programa prevencije samoubojstava djece i mladih

§ Suradnja s udrugama bolesnika: Udruga žena oboljelih od raka dojke, Udruga oboljelih od multiple skleroze, Hrvatska liga protiv raka, Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a

Related Post