TRIBINA HRVATSKE LIGE ZA BORBU PROTIV RAKA „DR. ZORISLAV SLOVIĆ“ – PSIHOLOŠKA POTPORA BOLESNIKU

1035 0

NOVA GRADIŠKA, 11. studeni 2010. – Hrvatska liga za borbu protiv raka „Dr. Zorislav Slović“ Nova Gradiška organizirala je još jednu hvale vrijednu tribinu na koju se, nažalost, odazvao manji broj naših sugrađana. Koliko je tema Psihološka potpora bolesniku bila zanimljiva, osjetljiva pa i intrigantna, jer gotovo da i nema obitelji koja se ne susreće s tim

 problemom, o kojem je nadahnuto govorila mr. spec. kliničke psihologije Ljiljana Lukačević , moglo se vidjeti u raspravi punoj nemilih životnih situacija i emocija koje izaziva bolest. Kako je kazao dr. Dražen Oršulić, predsjednik novogradiške Lige za borbu protiv raka, rasprava se mogla voditi i do pola noći.

mr. Ljiljana Lukačević

 

Ljiljana Lukačević je slikovito obrazložila stanja bolesnika od trenutka kada se suoči sa bolešću koja mu ugrožava život, njegovim reakcijama i reakcijama obitelji i šire okoline kada sazna za bolest, a koje su različite ponaosob, bez obzira da li se radi o bolesniku ili članovima obitelji. Govorila je kako u prvom trenutku bolest i dijagnoza izaziva stres i mijenjaju način života, a bolesnik shvati da je jako lijepo ići na posao i radovati se malim stvarima. Govorila je o dijagnozama i liječničkom pristupu bolesniku, koji prolazi više faza, od odbijanja i depresije, do prilagođavanja i u konačnoj fazi prihvaćanja bolesti, te o tome što obitelj može i na koji način učiniti za oboljelog člana obitelji.  

dr. Dražen Oršulić, predsjednik hrvatske lige za borbu protiv raka “dr. Zorislav Slović” Nova Gradiška

 

Rasprava o ovoj, recimo svakodnevnoj temi za oboljele ljude i njihove obitelji, nije mimoišla ni funkcioniranje zdravstvenog sustava u cjelini , odnosa liječnik – bolesnik i njegova obitelj. Često, rečeno je, izostaje informacija i istina o bolesti, bolesnici često izlaze iz bolnice, ne znaju zašto su došli i bili u bolnici, a obitelj ne zna što može učiniti za svog oboljelog člana obitelji . Često nema nikakve komunikacije između bolesnika i liječnika. Svi nazočni koji su se uključili u raspravu su zaključili da treba poboljšati odnos liječnik pacijent, da sustav zdravstva nije najbolji , da ga treba poboljšati, ali da ga čine ljudi koji rade u zdravstvu.  

I na ovom je skupu istaknuto da ima dosta ljudi, posebno starijih, koji su u bolest i nemoći izvan zdravstvenog sustava, a predstavljaju velik problem sobi i obiteljima. Treba im pomoći, pa je ponovo govoreno o potrebi organiziranja hospicija.  

 

Related Post