U Gradsku upravu implementiran Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja

549 0

Ovim korakom Gradska uprava još je jednom jasno i odlučno pokazala nultu stopu tolerancije prema korupciji

Autor Grad Nova Gradiška

NOVA GRADIŠKA  – Dana  07.06.2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Nova Gradiška održana je prva IN house edukaciju ” prema normi HRN ISO 37001:2016″ u organizaciji vanjskog suradnika akreditiranog za normu HRN ISO 37001:2016.

Odlukom Gradonačelnika Grada Nova Gradiška u Gradsku upravu implementiran je navedeni sustav, a jedan od ciljeva obvezna je edukacija zaposlenika Grada Nova Gradiška u nekoliko faza. Svrha prve edukacije upoznavanje je rukovodećih djelatnika sa osnovama sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja, Kodeksom poslovnog ponašanja i prevenciji suzbijanja podmićivanja u javnoj nabavi. 

Uređeno financijsko upravljanje i sustav unutarnjih kontrola snažno su oružje u borbi protiv podmićivanja. Ono podrazumijeva jasno postavljene ciljeve poslovanja i uz njih utvrđene rizike, uređen sustav ovlasti i odgovornosti, postavljena pravila poslovanja s definiranim kontrolama, razvijen izvještajni sustav koji omogućuje kontinuirano nadziranje provedbe poslovanja, ostvaruju li se postavljeni ciljevi te pravovremene intervencije kada se ciljevi ne realiziraju na predviđen način te ako se u poslovanju pojave nepravilnosti, odnosno moguće prijevare i nezakonite radnje. Poduzimanje mjera u razvoju ovog sustava definitivno će rezultirati željenim učincima u borbi protiv podmićivanja, stvarajući pri tome sustavne preduvjete za njeno sprječavanje i otkrivanje.

Osposobljavanjem i održavanjem kompetencija svojih zaposlenika i poslovnih suradnika Grad Nova Gradiška dokazuje svoje trajno opredjeljenje za pošteno i transparentno vođenje svih procesa u suradnji i na korist korisnika svojih usluga. Ovim standardom podižemo povjerenje svih zainteresiranih strana u organizaciji i njenu odlučnost za smanjivanje i eliminiranje korupcije u svakodnevnom poslovanju te je ovim korakom Gradska uprava još jednom jasno i odlučno pokazala nultu stopu tolerancije prema korupciji. 

 

Related Post