Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška

748 0

NOVA GRADIŠKA  – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška započela je provedbu projekta „Inkluzija za sve“. Projekt je financiran sredstvima Grada Nova Gradiška, a projektne aktivnosti će se provoditi do sredine srpnja.

 

Projekt adresira temu društvene inkluzije, a usmjeren je osobama koje rade sa skupinama u nepovoljnom položaju, kako bi im pružili znanja, vještine, i najvažnije metode koje bi im omogućile kvalitetniji rad na promicanju društvene uključenosti, kako sa svojim korisnicima, tako s ostalim pripadnicima lokalne zajednice. Opći cilj projekta je promicanje jednakosti i uključenosti svih građana, s naglaskom na mlade s manje mogućnosti.

 

Inkluzija svih građana je nešto što ostaje na deklarativnoj razini bez velike primjene u praksi, a da bi se to postiglo potrebno je osmisliti i provesti aktivnosti koje uključuju različite skupine, te razvijati socijalnu i građansku kompetenciju svih građana, za što je nužno prvo osposobiti osobe aktivne u radu s tim skupinama.

 

Ovim projektom želimo povećati znanje i poboljšati vještine sudionika za rad na temu društvene inkluzije, pružiti sudionicima nove metode za rad sa skupinama u nepovoljnom položaju te omogućiti osobni i profesionalni razvoj osoba aktivnih u radu sa skupinama u nepovoljnom položaju. Također, projekt je usmjeren promicanju neformalnog obrazovanja u lokalnoj zajednici, što će u konačnici dovesti do ostvarenja cilja inkluzivnog rasta zajednice, te povećanog stupnja socijalne kohezije u našoj lokalnoj zajednici.

 

  1. svibnja bit će provedena prva projektna aktivnost – jednodnevni trening namijenjen osobama koje rade s mladima i skupinama u nepovoljnom položaju. Trening će se održati u prostoru pansiona „Slavonski Biser“, te će sudionici kroz neformalne metode rada steći znanja, vještine i metode potrebne za rad s mladima, naročito onima koji pripadaju skupinama mladih s manje mogućnosti. Također, steći će kompetencije potrebne za kvalitetno adresiranje teme inkluzije i facilitiranje i evaluiranje aktivnosti usmjerenih skupinama u nepovoljnom položaju. To će doprinijeti njihovom osobnom i profesionalnom razvoju, te nadasve razvoju socijalne i građanske kompetencije.

 

Također, projektom je predviđena izrada priručnika na hrvatskom jeziku koji će sadržavati metode za rad s mladima i ostalim građanima na temu inkluzije, koje su inače dostupne isključivo na engleskom jeziku (zahtijevajući visoki stupanj poznavanja engleskog), što predstavlja jezičnu barijeru za zainteresirane korisnike. Sve metode kao i prateći materijali potrebni za rad bit će objavljeni na hrvatskom jeziku i dostupni besplatno u .pdf formatu kako bi ih svi zainteresirani mogli lako i aktivno koristiti u svom radu.

 

U konačnici očekujemo da ćemo provedbom ovog projekta doprinijeti kvalitetnijem radu sa skupinama u nepovoljnom položaju (mladima s manje mogućnosti, pripadnicima manjina,  osobama s invaliditetom) na području lokalne zajednice. Vjerujemo kako ćemo pružanjem znanja, vještina i metoda sudionicima doprinijeti aktivnijem uključivanju njihovih korisnika, kako u aktivnosti neformalnog obrazovanja, tako u društvo u cijelosti.

 

Nikolina Jureković

Voditeljica projekta

Related Post