ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE – ONEČIŠĆEN ZRAK OPASNOST JE ZA ZDRAVLJE BROĐANA

1244 0

SLAVONSKI BROD,19.1. 2011. – Županijski stožer zaštite i spašavanja na izvanrednoj sjednici održanoj 19. siječnja 2011., a u povodu informacije o stanju zagađenosti zraka u Slavonskom Brodu, donio je sljedeće Zaključke

 

1. Županijski stožer zaštite i spašavanja obaviješten je o razini prekoračenja sumporovodika u 2010. i 2011., a po prvi puta i sumpor-dioksida početkom 2011. godine, koji onečišćuju zrak i predstavljaju izravnu opasnost po zdravlje građana Slavonskog Broda i susjednih naselja. Razina onečišćenja zraka i za grad Slavonski Brod i Brodsko-posavsku županiju zabrinjavajuća je i ponovno nalaže urgentno djelovanje svih relevantnih institucija u Republici Hrvatskoj i to izravno prema izvoru onečišćenja Rafineriji nafte u Brodu, Republika Srpska, Republika BiH.

 

2. Budući je sjedište Rafinerije u susjednoj državi, problem je složeniji, jer ga sami ne možemo rješavati bez druge strane, zbog čega smo ponovno zatražili pomoć nadležnih ministarstava Republike Hrvatske, prvenstveno Ministarstva zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva vanjskih poslova, a župan Brodsko-posavske županije uputio je i apel načelniku Općine Brod u Republici Srpskoj sa zamolbom da u okviru svojih kompetencija pomogne u zaštiti zdravlja i svojih sugrađana, koji nisu pošteđeni utjecaja spomenutih opasnih plinova iz Rafinerije nafte.

 

3. Županijski stožer upozorava na štetne posljedice opasnih plinova, osobito prekoračenja dozvoljenih razina, odnosno kritičnih razina sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i ozona u zraku te na obvezu poduzimanja mjera zaštite zdravlja i okoliša, koje se pri njihovoj pojavi moraju poduzeti.

 

4. U slučaju pojave benzena u zraku i prekoračenja kritične razine, za koji je dokazano da je kancerogen element, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske (Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku) nadležna izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupravu obavješćivat će javnost posredstvom medija više puta tijekom dana, ali samo na temelju relevantnih podataka mjerodavnih institucija. Kako bi se pojava benzena mogla uredno pratiti u Brodsko-posavskoj županiji, odnosno gradu Slavonskom Brodu, prijeko je potrebno izgraditi poseban sustav za prijenos podataka, pa se u tom smislu sugerira rješenje slično onom kako je to odrađeno u gradu Sisku.

 

5. Problematika onečišćenja zraka sasvim sigurno ima i svoj pravni aspekt, a u konkretnom slučaju i međunarodni karakter, pa se i o toj činjenici mora voditi računa i poduzimati sve mjere da do takvih sporova ne dođe.

 

6. Županijski stožer zaštite i spašavanja smatra da se putem Ruskog veleposlanstva treba obratiti i nadležnim institucijama Ruske federacije i upozoriti vlasnika Rafinerije nafte Brod na sve moguće posljedice od ispušnih plinova iz te tvrtke te im skrenuti pozornost da spomenuti propusti nisu reference za ulazak ruskog kapitala na područje Europske unije, pa tako ni Republike Hrvatske, koja je već na pragu ulaska u Europsku uniju.

 

7. Dogradnja automatske mjerne postaje za trajno praćenje kakvoće zraka, uključujući i benzen, započeta je, odnosno raspisan je javni natječaj, a otvaranje ponuda zakazano je za 4. veljače 2011., nakon čega će se potpisati ugovor s najpovoljnijim izrađivačem i inzistirati na dogradnji u najkraćem mogućem vremenu.

 

Danijel Marušić, dr.vet.med.

Related Post

LJETO U KNJIŽNICI 2020.

Autor - 07/08/2020 0
Digitalni likovni natječaj organiziraju Gradska knjižnica, Udruga „Novogradiške njuške“ i predsjednik Saša Stoić, te slikarica i ilustratorica Dorotea BAGARIĆ, inicijatorica…