ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE UPOZORAVA

794 0

Oprezno s vatrom – Županijski stožer za zaštitu i spašavanje

upućuje slijedeći apel stanovnicima Brodsko-posavske županije:

Zbog nadolazećih ljetnih, a samim time toplijih i sunčanih dana, isušenosti tla i postojeće biljne vegetacije, upozoravamo građane na oprez pri spaljivanju suhe trave, korova i ostalog niskog raslinja, smeća i drugog otpada, kao i oprez pri bacanju opušaka, kako ne bi došlo do požara u kojima mogu nastati velike materijalne štete i ugrožavanja života ljudi i imovine.

 

Osobito je potreban oprez prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina jer zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima može doći do takvih požara koji mogu izmaći kontroli, pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time i ugroziti ljudske živote. Stoga pozivamo građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru. Mjere kojih se treba pridržavati propisane su općinskim i županijskim odlukama o spaljivanju na otvorenom prostoru uz poseban naglasak na slijedeće:

 

Mjere kojih se treba pridržavati:


• Tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova el. energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,

• Oko mjesta spaljivanja potrebno je izorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara,

• Ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara ako vatra izmakne kontroli,

• Na mjestu spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje ( lopate, kante s vodom i drugo ),

• Spaljivanje se vrši isključivo danju, za mirna vremena bez vjetra, uz stalnu nazočnost osobe koja vrši spaljivanje,

• Kod većih površina od 1 ha potrebno je osigurati dežurstvo javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva,

• Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem,

• Nakon obavljenog spaljivanja potrebno je mjesto pregledati i ostatak žara u potpunosti ugasiti.

Related Post