ŽUPANIJA: Natječaj za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja

528 0

Autor bpz.hr

SLAVONSKI BROD – Na temelju čl. 6. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Proračuna Brodsko-posavske županije za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja –smjer doktor medicine  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”,  broj 1.9/2019.)  Komisija za stipendiranje studenata  integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja –smjer doktor medicine, na prijedlog Župana, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine za 2019.godinu, s područja Brodsko-posavske županije

I.

Brodsko-posavska  županija za 2019.godinu dodijelit će  35 stipendija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija zdravstvenog usmjerenja- smjer doktor medicine ,s područja Brodsko-posavske županije.

II.

Pravo sudjelovanja na Javni Natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti iz toč. I.  Natječaja koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

da su državljani Republike Hrvatske,

da imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije,

da su  studenti  sveučilišnog integriranog  preddiplomskog i diplomskog  studija  zdravstvenog usmjerenja-smjer doktor medicine,

da studenti koji prvi puta upisuju akademsku godinu nisu stariji od 22 godine života,

da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije ili ako su korisnici stipendije drugog davatelja prilažu izjavu da će u slučaju stjecanja prava na ovu stipendiju raskinuti ugovor s prethodnim davateljem

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su:

opći uspjeh

materijalni  (imovinski ) status,

sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

IV.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine. Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora o stipendiranju a isplaćuje se za 10 mjeseci, ( listopad-prosinac)   i (za siječanj-srpanj), u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno.

V.

Prijave (zamolbe) i izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva podnose se popunjavanjem obrazaca koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 309. treći kat, ili na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu  osobno ili putem pošte s naznakom; Natječaj za stipendije- smjer doktor medicine ili na adresu:

Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Komisija za stipendiranje studenata dr. medicine

 

Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložiti sljedeće dokumente i to:

– potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,

– domovnicu (preslika),

– potvrdu obrazovne ustanove o upisu  za akademsku 2019./2020.godinu,

– preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine)  , a studenti viših godina  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,

– potvrda o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu,

– službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,

– uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

– elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni i ne vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

– potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu ili Policijske uprave.

VII.

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

VIII.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županijeutvrdit će prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija. Prijedlog liste prioriteta objavit će se na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije.

U roku 8 dana od objavljivanja liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu.

Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

 

Related Post