BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

919 0

SLAVONSKI BROD, 14. studeni 2014. – Na sastanku održanom u maloj vijećnici županijske uprave zamjenik župana Davor Vlaović i pročelnik za poljoprivredu Željko Burazović s predstavnicima LAG-ova razgovarali su o problematici rada

lokalnih akcijskih grupa na području Brodsko-posavske županije, kao i o uvrštavanju sufinanciranja LAG-ova u prijedlog rebalansa proračuna za 2014. godinu i prijedlog Plana proračuna za 2015. godinu.

U ime LAG-ova, sastanku su nazočili Marijana Vidić Poleto, voditeljica LAG-a “Zapadna Slavonija”, Goran Jelinić, voditelj i Vinko Jurković dopredsjednik LAG-a “Posavina”, te Ružica Vukovac ispred LAG-a “Slavonska Ravnica”. Na sastanku je zaključeno kako, ususret izradi prijedloga rebalansa i prijedloga plana proračuna, lokalne akcijske grupe koje djeluju na području naše županije o svojim aktivnostima i aktualnoj problematici trebaju izvijestiti Ured župana kao i Upravni odjel za poljoprivredu u svrhu što boljeg planiranja razdjela 4 na kojem se nalaze sredstava za financiranje poslova iz područja poljoprivrede.

Također, na sastanku su utvrđeni i problemi u radu LAG-a “Slavonska Ravnica” uslijed izostanka komunikacije s načelnicima 11 općina, nepostojanja kvoruma na sastancima i izostanka uplate u visini od 10.000 kuna od strane općina, što u pitanje dovodi redovno funkcioniranje ovog LAG-a. S tim u vezi, zaključno je da LAG-a „Slavonska ravnica“ Upravnom odjelu za poljoprivredu uputi pismeni dopis s obrazloženjem navedene problematike. Predloženo je da se na buduće sastanke, pored načelnika općina, pozovu i predsjednici i potpredsjednici općinskih vijeća, kako bi se financiranje LAG-ova uvrstilo u Plan proračuna općina za 2015. godinu. Isto tako, svi LAG-ovi do kraja ovog tjedna, odnosno do 15. studenog trebaju Upravnom odjelu za poljoprivredu dostaviti Plan potrebnih financijskih sredstava za sufinanciranje rada u 2015. godini, kao i Izvješće o utršku sredstava sufinanciranja 2014. godini, zaključno s 31. prosinca.

Related Post