BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

997 0

SLAVONSKI BROD – U ponedjeljak, 30. 05.2016. u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održana je smotra Specijalističkog tima za logistiku.

 

Civilna zaštita je organizirani sustav djelovanja putem mjera i aktivnosti kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

 

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

 

O navedenom sustavu djelovanja i zakonskim odredbama Specijalistički tim za logistiku BPŽ upoznali su Ivan Nožina i Željko Valešić, a u ime Brodsko-posavske županije nazočne je pozdravila Klara Šćuka, zamjenica načelnika Stožera civilne zaštite.

Related Post