GRADSKI PRORAČUN – U GRADSKOJ KASI NAREDNE GODINE 54,7 MILIJUNA KUNA

1272 0

U GRADSKOM PRORAČUNU NEMA SREDSTAVA IZ ŽUPANIJE

NOVA GRADIŠKA, 16. prosinac 2010. – Prema prijedlogu gradskog proračuna o kojem je danas u prvom čitanju raspravljalo Gradsko vijeće u gradskoj kasi bi u 2011. godini trebalo biti 54,7 milijuna kuna. U raspravama je bilo dosta prijedloga i sugestija na

pojedine stavke proračuna, ali i zahtijeva da se pojedine stavke obrazlože da bi se, kako je kazao Mato Bilonjić (HDZ), znalo kuda se troše proračunski novci. Mirko Golovrški (SDP) smatra da su prihodi utvrđeni na realnim osnovama, a izrazio je zadovoljstvo što su rashodi u skladu s prihodima, a zadržana su izdvajanja za poticanje proizvodnje i otvaranje radnih mjesta. Dinka Matijević (DSSSB) upitala je, koliko je planirani proračun realan. Isto je upitao i Mato Bilonjić, jer je, kako je kazao, nedavno rebalansom proračun za ovu godinu smanjen sa 54 na 39,6 milijuna kuna. Dinka Matijević je zatražila i pojašnjenje planiranog izdvajanja za subvencije javnom informiranju i upitala za koju Radio postaju je namijenjeno 200.000 kuna. Anđelko Pojatina (HDZ) uočio je velike indekse povećanja kod nekih stavki proračuna. Dubravka Gubića (HDSSB) i Dinku Matijević je zanimalo zašto u proračunu nema planiranih sredstava od Brodsko-posavske županije. Iako se radilo o prvom čitanju prijedloga proračuna Josip Mikšić (HDSS) je kazao da njegova stranka neće prihvatiti proračun ukoliko se kod raspodjele sredstava za naknade građanima ne utvrde kriteriji i sredstva ravnomjerno ne podijele svima koji su socijalno ugroženi. Gradonačelnik Josip Vuković je od vijećnika očekivao više prijedloga. Sa prvim čitanjem prijedloga proračuna, čekao se, kazao je Vuković, prijedlog županijskog Proračuna, u kome ni su nikakva sredstva predviđena za Grad Novu Gradišku.

Najviše prihoda, 15,6 milijuna kuna očekuje se od poreza, 14, 2 milijuna kuna od pomoći iz inozemstva (darovnice) i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Od prihoda od imovine u gradsku kasu bi došlu 4,8 a od administrativnih pristojbi i naknada 9,5 milijuna kuna. Iz državnog proračuna očekuje se 9,8 milijuna kuna, od kojih 6,6 milijuna za Industrijski park, 700.000 za rekonstrukciju Gradskog muzeja i 2,5 milijuna kuna za adaptaciju Dječjeg vrtića. Od Fonda za zaštitu okoliša očekuje se 4 milijuna kuna na sanaciju deponije i postojećeg odlagališta otpada. Zanimljivo je za istaknuti da u gradskom proračunu nema planiranih sredstava iz Proračuna Brodsko-posavske županije što je uočilo više gradskih vijećnika.

 

Što se tiče rashoda vidljivo je povećanje sredstava za zaposlene za 19 posto. Povećanje se odnosi na plaće i doprinose za zaposlene u gradskoj upravi, Centru za predškolski odgoj „Grigor Vitez“, Gradskoj knjižnici, Gradskom muzeju i POU „MAR“. Razlog povećanju je povećanje broja djelatnika u Gradskoj upravi (povratak djelatnice s porodiljskog dopusta i 2 vježbenika VSS) i zapošljavanje jednog djelatnika u Gradskoj knjižnici. Djelatnicima u CPO „Grigor Vitez“ plaće će se namiriti u cijelosti. Do sada su se plaće financirale iz gradskog proračuna (80%) i vlastitih prihoda.

Subvencije su planirane u iznosu od 390.000 kuna. Za unapređenje komunalnih usluga namijenjeno je 40.000 kuna, sufinanciranje kamata malim i srednjim poduzetnicima 50.000 kuna, subvencije poljoprivrednicima iznose 100.000 kuna, a za poticanje i razvoj javnog informiranja namijenjeno je 200.000 kuna.

 

Naknade građanima i kućanstvima iznose 2.4 milijuna kuna. Sredstva su predviđena za isplatu stipendija studenata i učenika u iznosu od 278.400 kuna, pomoći obiteljima i socijalno ugroženim građanima 591.400 kuna, umirovljenicima 1,2 milijuna kuna, djeci i mladima slabijeg imovinskog stanja 60.600 kuna, sufinanciranje cijene usluga predškolskog odgoja (vrtić) 60.000 kuna, sufinanciranje prijevoza učenika 15.000 kuna, subvencioniranje kamata za studentske kredite 5.500 kuna i potpore za novo rođeno dijete 225.000 kuna.

Kapitalne donacije u iznosu od 350.000 kuna predviđene su za adaptaciju crkve Sv. Terezije u iznosu od 100.000 kuna, izgradnju crkve Kraljice Sv. Krunice 190.000 kuna i Pravoslavnu crkvu 60.000 kuna. Kapitalne pomoći u iznosu od 6,9 milijuna kuna namijenjene su Razvojnu agenciju Nova Gradiška. Novac će se utrošiti za komunalnu infrastrukturu i opremu (2,5 milijuna), proizvodne hale (1,4 milijuna), osnivački ulog (1,5 milijuna) i poslovni prostor(1,5 milijuna kuna).  

 

Related Post