IZ NG GODIŠNJAKA: DVD Nova Gradiška 150 godina gradi tradiciju hrvatskog vatrogastva 

1516 0

Generacije novogradiških vatrogasaca u povijesti dugoj 150 godina gradile su, a sadašnja nastavlja, tradiciju hrvatskog vatrogastva

 

    Velika je uloga DVD-a Nova Gradiška u hrvatskom vatrogastvu  obzirom da su jedno od osam društava osnivača sadašnje Hrvatske vatrogasne zajednice.

Suvremeni razvoj vatrogastva počeo je 1864. godine u Varaždinu. Sljedeće 1865. godine dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je u Sisku, 1869. godine u Ludbregu, 1870. u Zagrebu, a u Karlovcu i Novoj Gradiški 1871, godine. DVD Nova Gradiška jedno je od osam osnivača Hrvatske vatrogasne zajednice. Iz bogate povijesti društva treba izdvojiti doprinos vatrogasaca DVD Nova Gradiška u Domovinskom ratu u kome je Vatrogasni vod Civilne zaštite intervenirao u 268 požara. Ne mareći za ugroženi život, suočeni s granatama, koje su padale za vrijeme intervencija i mecima na njih ispaljenih iz vatrenog oružja, gasili su požare i spašavali privatnu i društvenu imovinu. U Domovinskom ratu sudjelovala su 32 operativna člana, a 14 članova bilo je u postrojbama Hrvatske vojske. Predsjednik dr. Franjo Tuđman odlikovao ih je Spomenicom Domovinskog rata.

     DVD Nova Gradiška i danas je dobro organizirano i opremljeno društvo i djeluje na ponos svoga grada i hrvatskog vatrogastva. Okuplja vatrogasce raznih uzrasta, muškarce i žene, a posebna pozornost posvećuje se najmlađima koji će nastaviti svijetle tradicije koje su novogradiški vatrogasci sustavno i uporno gradili u proteklih 150 godina.

Dragovoljno, hrabro i nesebično novogradiški su vatrogasci spašavali živote i imovinu ne pitajući čije gori. Perjanica su razvoja vatrogastva u Hrvatskoj, a vatrogastvo u Novoj Gradiški svijetli je primjer dugogodišnjeg osviještenog i humanog djelovanja u zajednici. Treba dodati da su uz redovne aktivnosti vezane za zaštitu od požara novogradiški vatrogasci sudjelovali u društvenim i kulturnim zbivanjima.

   Uz ostale članice Vatrogasne zajednice Grada Nova Gradiška članovi DVD-a Nova Gradiška rade na promicanju vatrogastva i povećanju kvalitete vatrogasne djelatnosti u našem gradu.

Trenutna opremljenost DVD-a je na vrlo visokom nivou i može se podičiti dosta kvalitetnom opremom obzirom da svake godine dobivena financijska sredstva koriste za nabavu nove opreme, uređenje vatrogasnog doma i osposobljavanja vatrogasaca, sadašnjih i budućih. 

  1. godina izborna je godina gdje je dosadašnja predsjednica Ivana Trupina, prva žena na čelu DVD-a Nova Gradiška,  potvrdila svoj mandat na sljedećih 5 godina. 

  Ciljevi na kojima se neumorno radi su osnaživanje operativnih snaga DVD-a što su ove godine postigli brojnim osposobljavanjima i usavršavanjima u vatrogasnim specijalnostima, a u programu uključivanja mladih generacija izuzetno su ponosni na sudjelovanje na brojnim natjecanjima vatrogasnog podmlatka i mladeži jer nerijetko su se kući vraćali s osvojenim medaljama i peharima što svjedoči višemjesečnom angažiranom radu i vježbama. 

Svoje humano djelovanje članovi su pokazali sudjelovanjem u nacionalnim humanitarnim akcijama kad je Hrvatskoj to bilo najpotrebnije, a svoju vatrogasnu i operativnu spremu dali su na raspolaganje sustavu u vrijeme pandemije koronavirusa i elementarnih nepogoda koje su pogodile naš grad.

Društvo danas broji oko 150 članova od  kojih je 40 posto žena, koje se  nastoje što više uključiti u rad, i nikad veći broj djece i mladeži, što vodstvo DVD-a ističe kao jake snage i prednosti ovog društva. 

Related Post