LOŠA GODINA ZA VOĆARE – Mraz ubrao urod sa 2.400 hektara voćnjaka

861 0

3. svibanj 2012. – Prema nepotpunim procjenama s kojima raspolaže

županijski Upravni odjel za poljoprivredu, štete od mraza u voćnjacima i vinogradima, te povrtnim kulturama na području Brodsko-posavske županije kreću se od 70 do 90 posto, pa čak i 100 posto. Stradalo je voće na čak 2.400 hektara.

 

Prvo priopćenje Upravnog odjela za poljoprivredu o posljedicama mraza prenosimo u cijelosti:

 

Uslijed niskih temperatura tijekom noći sa 9. na 10. travanja 2012. godine koje su se kretale od 1,7 do -11 °C već u 1 sat iza ponoći, prouzročene su velike štete na višegodišnjim voćnim nasadima budući su isti bili u najosjetljivijoj razvojnoj fazi – punoj cvatnji, precvjetavanju i fazi oplodnje cvjetnih zametaka. Stoga je župan 16. travnja 2012. proglasio stanje elementarne nepogode za čitavo područje Brodsko-posavske županije.

 

Zaduženo je Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode da odmah, zajedno s ostalim stručnim povjerenstvima poduzme sve aktivnosti i mjere radi procjene nastalih šteta. Također, naloženo je gradonačelnicima gradova Slavonski Brod i Nova Gradiška te načelnicima općina da u okviru svojih ovlaštenja poduzmu mjere i aktivnosti u cilju ublažavanja posljedica izazvanih ovom elementarnom nepogodom.

 

 

Prema do sada prikupljenim informacijama sa terena, odnosno prema popisu oštećenih i uništenih poljoprivrednih kultura, višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda, povrtnih kultura sa područja Brodsko-posavske županije, dajemo pregled šteta.

 

PODACI O VRSTI NEPOGODE

Niske temperature, odnosno proljetni mraz u travnju, a naročito posljednji od 10. travnja 2012. godine na području Brodsko-posavske županije prouzročio je velike štete budući su stradale voćne vrste bile u najosjetljivijoj razvojnoj fazi, punoj cvatnji, precvjetavanju i fazi oplodnje cvjetnih zametaka.

 

VELIČINA ZAHVAĆENOG PODRUČJA

Do dana 23. travnja 2012. godine pristiglo je veliki broj zahtjeva sa prijavljenim štetama i brojem komada, a radi se o cca 2.400 ha voćnih nasada, što u intenzivnoj, što u ekstenzivnoj proizvodnji, a to znači voćnjaci na okućnicama i plantažni voćnjaci.

POSLJEDICE ZA STANOVNIŠTVO I GOSPODARSTVO

Neki voćnjaci koji imaju postavljene najsuvremenije sustave zaštite zbog ekstremno niskih temperatura zabilježenih do -11°C isti nisu bili u mogućnosti zaštititi cvjetove i zametke ploda, a što će uzrokovati značajno visoko uništenje ovogodišnjeg očekivanog prinosa.

Navedena elementarna nepogoda smanjiti će urode, a time i ukupne očekivane prihode na poljoprivrednim gospodarstvima.

 

 

 

PRVA ORIJENTACIJSKA PROCJENA ŠTETE S NOVČANIM I KOLIČINSKIM POKAZATELJIMA

Procjena je, bez obzira na izostanak potpuno sunčanih dana nakon 10. travnja 2012. godine koji bi najvjerodostojnije potvrdili da procjena odgovara stvarnosti, da će na pojedinim lokacijama ovisno o voćnoj vrsti štete iznositi 70 – 90%, pa čak i 100%.

Stvarnu štetu u materijalnom iznosu u ovom trenutku je nemoguće odrediti zbog velikih razmjera posljedica MRAZA, a konačno izvješće dostaviti ćemo u zakonskom roku, a nakon obrade podnesenih prijava iz svih navedenih općina i gradova Brodsko-posavske županije.

 

POTREBA ŽURNOG POSTUPKA I POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ELEMENTARNE NEPOGODE

Neophodna je financijska pomoć poljoprivrednim gospodarstvima kako bi se ublažile posljedice MRAZA.

Related Post