Na izbornoj skupštini ponovno Višić predsjednik

1018 0

27. veljače 2011. – Večeras je održana izborna

godišnja skupština Atletskog kluba Nova Gradiška. Skupštinu je otvorio i vodio predsjednik Ivan Višić, koji je predložio 13 točaka dnevnog reda koje su usvojene. Nakon izbora radnih tijela, predsjednik Višić je izvijestio skupštinare o radu kluba u proteklom periodu. Naglasio je teškoće s kojima se klub bori, počevši od materijalnih nedaća i limitiranih sredstava koja su manja u odnosu na raniji period, pa sve do rada s brojnim kategorijama. Posebno je bilo teško kada su u pitanju natjecanja, jer nema dovoljno sredstava za sve u HALS-a. Međutim, sa zadovoljstvom je istakao da je klub sjajno ekipiran, kao nikada do sada, što se tiče stručnog kadra, jer u klubu rade čak četiri educirana stručnjaka, tri profesora tjelesno-zdravstvene kulture i jedna trenerica koja je na 5. sedmestru Kineziološkog fakulteta, odsjeku za atletiku. Predsjednik Višić je rekao da broj članova, osobito mladeži varira, jer ih je dosta u zimi kada se radi u dvorani, a kada se radi na vanjskim terenima broj se osipa, a mnogi odlaze i u druge sportske grane.

 

O natjecateljskim rezultatima je govorila trenerica i tajnica kluba Sandra Ivanović koja je istakla već tradicionalno sjajnu organizaciju Limačijade u Novoj Gradiški u organizaciji našeg kluba. Također je imenovale posebno uspješne natjecatelje u Hrvatskoj atletskoj ligi, skupina Sjever, gdje se naše kategorije već godinama natječu. Međutim, okosnica njenog izvješća je problem, koji je uostalom zajednički za sve sportaše grada – gdje i kako obavljati liječničke preglede natjecatelja. O tom problemu, ističe tajnica Ivanović, govori već godinama i skupštinarima je potom iznijela sve akcije koje je osobno i u ime kluba vršila na raznim instancama od Grada do Županije, pa i našeg i župaijskog Saveza sportova, ali odjeka nije bilo. Ili su prebacivali odgovornost na druge ili su naglasili da nema fonda za te potrebe u proračunu i sve je ostalo na tome. Pošto je natjecanje pred vratima traži da se to hitno riješi jer neće moći nastupati, kao što je i bilo proljetos kada nisu otišli na 3 redovna kola HALS-a. Nakon toga izvješće je podnijela blagajnica Lidija Domiter koja je rekla da je deficit blagajne cca 11 tisuća kuna, ali da je saldo ipak uravnotežen zbog pozitivnog salda od prihoda iz ranijih godina. Predsjednik Nadzornog odbora Josip Pavić je naglasio da je pregledao klupsku dokumentaciju i da je uz manje primjedbe sve poslovanje vođeno uredno i predlaže skupštini da predhodna izvješća usvoje. Na upit predsjednika Višića sva izvješća prihvaćena su jednoglasno.

 

Za raspravu o izvješćima prvi se javio dr. Zoran Jukić koji je, između ostalog, opširno i stručno s liječničkog gledišta tumačio neophodnost temeljnih liječničkih pregleda natjecatelja. Složio se da je to problem ne samo ovoga kluba, nego i cjelokupnog novogradiškog sporta, jer se pregledi vrše neorganizirano, površno i na zamolbu vodstava klubova pojedinim liječnicima. To nije dobro jer se prije svega pregledi ne obavljaju sustavno, redovno i sistematski, pa postoji opasnost od teških povreda s dugotrajnim posljedicama. Probao je naći modus kako i na koji način riješiti taj gorući problem, jer očito zbog slabog imovnog stanja klubova oni to ne mogu, nego bi to trebala lokalna zajednica, izdvojenim namjenskim fondom.

 

Mijo Matošević govorio je o atletici kao bazičnom sportu i o pohvali da u klubu rade 4 kvalificirane stručne osobe, te je naglasio da je stručni rad uvjet za uspjeh i da je bitna činjenica, koju je ovaj klub usvojio da s početnicima trebaju raditi najstručniji treneri, a drugdje je ustaljeno obratno mišljenje. I on se uključio u raspravu o liječničkim pregledima gdje se zalagao da je Grad taj koji u svojim fondovima može pronaći neka pričuvna sredstva za rješenje problema oko sistematskog pregleda sportaša.

 

Sandra Ivanović je govorila o svojim intervencijama kod svih potencijalnih subjekata koji bi mogli riješiti taj problem, posebno među liječnicima i Zdravstvenim ustanovama, kod Liječničke komore, Doma zdravlja, ali je dobila negativan odgovor. Stoga je predložila da se intervenira preko Grada , jer jedino on iz pričuve svoga proračuna može namaknuti ta sredstva.

 

Predsjednik Višić je napomenuo da svi klubovi grada trebaju zajednički istupiti u rješavanje ovog problema jer to nije samo problem Atletskog kluba.

 

Potom je govorio predstavnik Grada Bašić, koji je skupštinu pozdravio u ime gradonačelnika, te je u superlativima govorio o klubu, organizaciji, natjecateljskim rezultatima, ali je spomenuo i aktualni problem i rekao je da će se to u dogledno vrijeme riješiti kao što su riješeni problemi sufinanciranja sportskih dvorana, trenera i ostalog…

 

U ime roditelja djece govorio je Krešimir Knežević naglašavajući nemogućnost nastupanja svih članova koji treniraju a nemaju prilike nastupiti, pa se gubi interes i zato dolazi do odlijeva natjecatelja.

 

Bilo je još nekoliko sporadičnih diskusija i govornika, a potom se prešlo na izbor nove uprave AK Nova Gradiška. Nakon što su jednoglasno usvojeni svi prijedlozi izabrano je ovo vodstvo: predsjednik Ivan Višić, tajnica Sandra Ivanović, blagajnica Lidija Domiter, Izvršni odbor: Ivan Višić, Sandra Ivanović, Marina Holenda, Darko Jurišić, Jorge Vivalos, Marjana Vidošić, Matija Marjanović, nadzorni odbor: Josip Pavić, Snježana Vivalos, Olga Matošević, skupština kluba: Ivan Višić, Sandra Ivanović, Matija Marjanović, Mladen Šop, Dinko Šporčić, Darko Jurišić, Jorge Vivalos, Ivan Abrić, Željka Šebalj, Miroslav Vrebac, Tomislav Maraković, dr. Zoran Jukić, Marjana Vidošić i Krešimir Knežević, Disciplinski sud: Ivan Abrić, Željka Šebalj, Tomislav Maraković. Skupština je navršila nakon sat i pol trajanja,a potom je uslijedila večera u restoranu Elite, gdje je i održana ova izborna godišnja skupština.

Related Post