NAŠE ZDRAVLJE I REUMATIZAM

1632 0

Kad zaboli u mišićima, kralježnici ili zglobovima prolazno ili opetovano,posebice pri promjeni klimatskih uvjeta,kažemo:“opet me pati reuma!“ Reumatske tegobe i bolesti česte su u ljudi.

Preko 80% pacijenata u liječničkim ordinacijama javlja se zbog bolova,a malo je ljudi koji nisu nikada osjetili neku vrstu bolova.Ljudsko tijelo je vrlo složen „stroj“.Čak i najmanji krivi pokret može prouzrokovati velike komplikacije (bol)…ali se tada ne radi o reumi, već o traumi.

Ako u pretragama nema nalaza reumatskih bolesti, tada se radi o tegobama koje su subjektivne naravi.kao bolovi u sustavu za kretanje s otežanim gibanjem,nategnutost u mišićima i slično, bez vanjski vidljivih promjena,pa se

govori o mialgijama, artralgijama, artrozama i drugim „algijama“, koje su i prolazne.

Reumatske bolesti imaju vidljive promjene kao otekline, izbočenja,potkožni čvorići, ukočenja, propadanje mišićne masa (muskulature), deformacije zglobova uz propadanje općeg stanja organizma i drugačijih karakteristika.

Reumatske bolesti su trajne-kronične, stalno-polako napreduju u pogoršavaju se,traže potporu bolesnika i rehabilitaciju,,primjenu lijekova, fizikalnu terapiju i pomoć liječnika i druge osobe, a zahvaćaju skoro sva tkiva.

To je pravi reumatizam. Neophodno je što ranije dijagnosticirati ga i započeti liječenje.

Naziv potječe od antičke grčke medicine,izveden iz starogrčkog glagola REO što znači „tečem“,jer bolovi prelaze teku s jednog mjesta na drugi. Nažalost uzrok reumatskim bolestima je još nepoznat.

Kako nema matematike bez brojeva,tako nema ni „reume“-to je kraći naziv-bez točne dijagnoze! Danas su spoznaje o reumatskim bolestima znatno bolje nego samo prije desetak godina, pa se mogu bolje otkrivati, posebice novim aparatima, laboratorijskim pretragama, bolje dijagnosticirati i liječiti.

Treba razlikovati upalne od degenerativnih bolesti koje se javljaju tijekom prirodnoga procesa starenja organizma,a različite su u svakoj starosnoj dobi, ali iako su trajne, lakše se mogu liječiti.

Jedan od čimbenika reumatskih tegoba je način života pojedinca,kao i neke nasljedne osobine i sklonosti. Kosti zglobova sučeljavaju se hrskavicom,obložene su zglobnom čahurom,povezane svezama (ligamentima),a u zglobu se nalazi zglobna tekućina iz koje se hrskavica hrani. Zglobove čuvaju i učvršćuju mišići. Jaka muskulatura jaki zglobovi. Zbog toga je tjelovježba i zdravih i bolesnih–gibanje i kretanje neizmjerno važno i potrebno

Možda ni za jednu bolest nema toliko veliki broj različitih lijekova kao za reumatske bolesti, što je dokaz da takozvani „antireumatski“ lijekovi ništa ne liječe niti izliječe već služe samo za smanjenje tegoba i bolova! Posebice su problem „kortikosteroidi“ koji su efikasni hormon sa 40 nuzdjelovanja, samo za smanjenje tegoba i isto ne mogu izliječiti trajno reumatske bolesti. Zbog brojnih komplikacija se ne smiju duže uzimati ali su vrlo efikasni pa su često o njima više ovisni liječnici nego „zahvalni“bolesnici. S druge strane mnogi „nesteroidni“lijekovi teško se podnose i mogu izazvati oštećenja u probavnom traktu,kao čir ili krvarenje.

Problem je primjena hladnoće-obloga ili topline,pa se često griju upalne promjene i tako pogoršavaju ili suprotno Kod upalnih promjena treba primijeniti hladnoću, a kod degenerativnih toplinu. Zato je u liječenju obvezna liječnička konzultacija i točna dijagnoza, da bi se izbjegla nepotrebna uporaba lijekova i brojne komplikacije, a primijenila pravilna fizikalna terapija, koja može biti najučinkovitija za smanjenje tegoba. Japanci upotrebljavaju magnete za smanjenje tegoba.

Danas se u svijetu troši 15 tisuća tona „protureumatskih“ lijekova često bez efekta, ali s mogućim komplikacijama.

Ukoliko imate poteškoća s tegobama ili liječenjem možete me upitati svake nedjelje u 16 sati, telefonom na broj 330-330 na radiju Nova gradiška 98,1 Mhz.

Za srijedu 12.lipnja 2012. Piše:mr.sc.Dragoljub Kocić, dr.med.-internist

Related Post

ZDRAVLJE MUŠKARCA

Autor - 11/01/2012 0
Žalosna je činjenica da muškarci umiru 7 do 8 godina ranije od žena i to od bolesti koje se mogu…