Nekretnine Klasa d.d. nude se na šestoj dražbi

2315 0

NOVA GRADIŠKA – Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu odredila je šestu javnu dražbu imovine stečajnog dužnika KLAS d.d.u stečaju Nova Gradiška. Ročište se određuje se na dan 21. veljače 2017., u 9,00 sati u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku Stalna služba u Slav.Brodu, Trg pobjede 13/III, sudnica 89/III..

Na prodaju se nude slijedeće nekretnine:

1) Građevinska zemljišta upisana u zk.ul. 32 k.o Cernička Šagovina, ukupne površine 11.347m2, označena sa:

– kč.br. 886/6 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 439 m2 – kč.br. 886/3 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 4125 m2 – kč.br. 883/2 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 705 m2

– kč.br. 882 ORANICA LUKOVAČA U LUKOVAČA 5848 m2 – kč.br. 888/4 PAŠNJAK LUKOVAČA U LUKOVAČA 230 m2

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška pod br. Z-1676/09 od 26.3.2009.

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti od 273.077,00 kn.

Nekretnine se na ročištu ne mogu prodati ispod 60% procijenjene vrijednosti, odnosno 163.864,20 kn.

2)Poljoprivredna zemljišta upisana u zk.ul. 32 k.o Cernička Šagovina, ukupne

površine 23.465m2, označena sa:

– kč.br. 843 GRMLJE KRČEVINA U LUKOVAČA 579 m2

– kč.br. 842/1 ORANICA KRČEVINA U LUKOVAČA 17 987 m2 – kč.br. 842/3 ORANICA KRČEVINA U LUKOVAČA 4.899 m2

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška pod br. Z-1676/09 od 26.3.2009.

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti od 43.025,42 kn.

Nekretnine se na ročištu ne mogu prodati ispod 60% procijenjene vrijednosti, odnosno 25.815,25 kn.

3) kuća, dvorište i oranica upisane u zk.ul. 331 k.o. Cernička Šagovina, ukupne površine 3795m2, označene sa:

– kč.br. 886/4 KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA 3532 m2

– kč.br. 886/7 ORANICA LUKOVAČA 263 m2

Legalitet: objekt je upisan u zemljišnim knjigama, a nije ucrtan u katastarskim kartama.

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Ministarstvo financija Porezne uprave pod br. Z-1061/99 od 28.4.1999.

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 136.869,00 kn.

Nekretnine se na ročištu ne mogu prodati ispod 60% procijenjene vrijednost, odnosno 82.121,40 kn.

4) kuća za odmor i livada upisane u zk.ul. 331 k.o Cernička Šagovina, ukupne površine 1399m2 (389 čhv), označene sa kč.br. 964/3.

Legalitet: objekt je upisan u zemljišnim knjigama, a nije ucrtan u katastarskim kartama.

Na nekretninama postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Ministarstvo financija Porezne uprave pod br. Z-1061/99 od 22.4.1999.

Vrijednost nekretnina utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 143.402,00 kn.

Nekretnine se na ročištu ne mogu prodati ispod 60% procijenjene vrijednosti, odnosno 86.041,20 kn.

5) Poljoprivredno zemljište ( lisine šuma ) upisano u zk.ul. 771 k.o Cernik, ukupne površine 538m2, označene sa kč.br. 30.

Na nekretnini postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška pod br. Z-1676/09 od 26.3.2009.

Vrijednost nekretnine utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 1.068,68 kn.

Nekretnina se na ročištu ne može prodati ispod 60% procijenjene vrijednosti, odnosno 641,20 kn

6) Poljoprivredno zemljište ( lisine livada ) upisano u zk.ul. 2370 k.oCernik, ukupne površine 10955m2, označeno sa kč.br. 27 u suvlasničkom dijelu ½.

Na nekretnini postoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška pod br. Z-1676/09 od 26.3.2009.

Vrijednost suvlasničkog udjela nekretnine utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 10.043,54 kn.

Nekretnina se na ročištu ne može prodati ispod 60% procijenjene vrijednosti, odnosno 6.026,20 kn.

7) Poljoprivredno zemljište ( lisine livada ) upisano u zk.ul. 2371 k.o. Cernik, ukupne površine 7200m2, označeno sa kč.br. 29.

Na nekretninipostoji založno pravo upisano u korist razlučnog vjerovnika Grad Nova Gradiška pod br. Z-1676/09 od 26.3.2009.

Vrijednost nekretnine utvrđuje se u iznosu procijenjene vrijednosti 13.202,00 kn.

Nekretnina se na ročištu ne može prodati ispod 60% procijenjene vrijednosti, odnosno 7.912,20 kn.

Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom, snosi kupac.

Related Post