NEMA KUPCA ZA DI STJEPAN SEKULIĆ U STEČAJU

1574 0

NOVA GRADIŠKA, 21. siječanj 2016. – U postupku stečaja nad D.I. STJEPAN SEKULIĆ d.o.o. Nova Gradiška,Trgovački sud, Stalna služba u Slavonskom Brodu izlaže prodaji njegove nekretnine na tridesetoj javnoj dražbi.

 

Nekretnine i pokretnine koje u naravi predstavljaju pogon Pilana na kojima su upisana razlučna prava nude se po početnoj cijeni od 7.145.671,00 kuna, a pokretnine strojevi i oprema koji nisu opterećeni po početnoj cijeni od 458.517,57 kuna.

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana (nekretnine i pokretnine) je 7.604.188,57 kuna.

 

Nekretnina pogona Tvornica na kojima su upisana razlučna prava u zemljišnim knjigama nude se po početnoj cijeni od 8.409.133,52 kuna.

 

Ročište za tridesetu javnu dražbu određuje se na dan 30. ožujka 2016. u 11,30 sati, sudnica 73/III u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13.

 

Na dvadesetdevetoj javnoj dražbi navedene nekretnine nisu prodale jer nije bilo zainteresiranih kupaca. Sud je stoga donio odluku o smanjenju početne cijene za 10 posto u odnosu na prethodnu dražbu.

Related Post