Novogradiška Udruga “Suncokret” ostvarila partnerstvo u projektu

1260 0

Autor Antun Toni Brađašević / slavonski portal

NOVA GRADIŠKA – Dana 14. srpnja 2017. godine u organizaciji Udruge za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar, u prostorima partnerske ustanove Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, održan je sastanak predstavnika nositelja projekta i svih partnerskih udruga i ustanova na projektu ” Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici”. Na sastanku su prezentirane pojedinosti ugovora o dodjeli sredstava, usuglašen plan i dinamika daljih aktivnosti na provedbi projekta, te postignut dogovor oko načina izrade i dostave dokumentacije koja je vezana uz sam projekt. Ispred Udruge osoba s intelektualnim teškoćama “Suncokret” Nova Gradiška na sastanku su nazočili predsjednica Kata Vukšić i voditelj podrške za Brodsko – posavsku županiju Zlatko Vukšić. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, kao nositelj projekta, zajedno sa partnerima u projektu Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar i Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška, te partnerskim javnim ustanovama na projektu Centrom za socijalnu skrb Pula i Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana, provodi spomenuti projekt u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa sa ukupnim odobrenim iznosom bespovratnih sredstava od 698.915,12 kuna, osiguranih iz Europskog socijalnog fonda uz sufinanciranje 15% iznosa od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodi u razdoblju od 01.06.2017. – 31.05.2019. godine. Specifični cilj ovog projekta je unaprijediti znanja, vještine i procedure rada 25 koordinatora volontera za menadžment volontera i provedbu inkluzivnih volonterskih programa u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Istarskoj županiji. Navedeni cilj ostvariti će se provedbom seta edukativnih aktivnosti u manjim lokalnim zajednicama, pregledom primjera dobre praske te kontinuiranom tehničkom podrškom organizatorima volontiranja za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa te provedbu inkluzivnih volonterskih programa. Također, izradom priručnika o menadžmentu volontera, standardima kvalitete volonterskih programa i inkluzivnom volontiranju organizatori volontiranja dobiti će na jednom mjestu alat koji će moći koristiti u svom svakodnevnom radu. U skladu s navedenim, specifični cilj projekta djeluje u pravcu ostvarivanja specifičnog cilja Poziva – unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa.

Related Post