ODBIJENA REVIZIJA ATANASOVSKE I ŠITUMA

1027 0

Sredstvima koja su na računu treba pružiti jednaku šansu za liječenje ostale oboljele djece, kao što je takvu priliku imala Nora“ – kaže Jasminka Žužić.

NOVA GRADIŠKA, 9. siječanj 2014. – Obavijest o očitovanju Vrhovnog suda o tome kome pripada novac prikupljen u humanitarnoj akciji za liječenje Nore Šitum

dobili smo od Udruge „Hrabro dijete“ kao i tekst i izjave Mije Kladarića i Jasminke Žužić, odvjetnika i predsjednice Udruge „Hrabro dijete“, koje prenosimo s portala ebrod. Odluka Vrhovnog suda nije konačan pravorijek o sporu koji se vodi, jer je kod Općinskog suda u Novoj Gradiški u tijeku i parnički postupak.

 

Priča o Udrzi Hrabro dijete, Đani Atanasovski i Ivici Šitumu, je djelomično dobila kraj, barem kraj kada je u pitanju konačni odgovor tko ima pravo raspolagati novcem. Revizija je odbijena glede pitanja je li pravo na činidbu novca ( novčanu tražbinu) imovinsko pravo i ako jest je li nasljedivo ( prenosivo i otuđivo), odnosno čini li ostavinu u smislu odredbe čl.5 stavak 3. Zakona o nasljeđivanju te je li pravo na prikupljeni novčani iznos preostali od humanitarne pomoći imovinsko pravo te i ako jest je li u smislu odredbe čl. 4 stavak 5. Zakona o humanitarnoj pomoći nasljedivo ( otuđivo i prenosivo)?

U odnosu na ostala pravna pitanja revizija je odbačena kao nedopustiva.

 

Pojednostavljenim riječima ovu odluku Vrhovnog suda obrazložio je odvjetnik Udruge Hrabro dijete Mijo Kladarić koji je rekao: „To znači da je Vrhovni sud u cijelosti prihvatio stav Županijskog suda u Slavonskom Brodu i zaključio da humanitarna pomoć prikupljena tijekom organizirane humanitarne akcije ne predstavlja ostavinsku imovinu korisnika. Nadalje je bitno napomenuti da Vrhovni sud smatra kako su se sredstva mogla koristiti isključivo za liječenje oboljele Nore Šitum a ne za osobne potrebe njenih roditelja i drugih članova obitelji, a samim tim sredstva nisu niti nasljediva kako smo tvrdili od početka ovog postupka. To zapravo znači da Udruga Hrabro dijete može raspolagati sa 4.118.549, 73 kune a bez namjere da prejudiciramo ishod parničnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Novoj Gradiški“, završio je Kladarić.

 

Komentar na odluku Vrhovnog suda dala nam je i predsjednica udruge Hrabro dijete Jasminka Žužić.

 

„Smatramo da je Vrhovni sud donio pravednu odluku, te je samim tim besmisleno dalje voditi parnični postupak od strane tužitelja Atanasovski-Šitum, radi samih troškova suda koji nisu mali, a tužitelji ih moraju platiti. To je i prijateljski prijedlog Udruge “Hrabro dijete”, a sredstvima koja su na računu, pružiti jednaku šansu za liječenje ostale oboljele djece, kao što je takvu priliku imala Nora“, kazala je Jasminka Žužić. /ebrod/

 

Foto novagra

Related Post