Održan instruktivni sastanak u svezi priprema za popis stanovništva

1219 0

SLAVONSKI BROD 19. listopada 2010. – U razdoblju od 01. do 28. travnja 2011. godine u Republici Hrvatskoj provest će se popis stanovništva, kućanstava i stanova (u daljnjem tekstu: Popis). Popis će se provesti po odredbama Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine ( NN 92/10)(u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Voditeljica ureda Državnog zavoda za statistiku u Brodsko-posavskoj županiji, gđa. Nada Sedlić dala je smjernice načelnicima općina u smislupriprema, organizacije i provedbe Popisa na našem području. Ponajviše oko osnivanja popisnih povjerenstva ispostava za područje gradova i općina i popisnih centara za područje dijela grada ili općine.

 

Za potrebe provođenja Popisa potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju koja će služiti kao tehnička osnova za provođenje Popisa. Prema Zakonu, tehničku dokumentaciju za provođenje Popisa dužna je izraditi Državna geodetska uprava, putem povjerenstva sastavljenog od službenika Središnjeg ureda i područnih ureda za katastar Državne geodetske uprave, te službenika Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Tehnička dokumentacija će se izraditi na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica (u daljnjem tekstu: Registar). U tehničkoj dokumentaciji stanje podataka o prostornim jedinicama mora odražavati njihovo službeno stanje na dan 31. prosinca 2010. godine.

 

Pročelnik PUK-a, gosp. Ivica Stipetić uputio je načelnike da će ova baza podataka (nakon izrade tehničke dokumentacije) biti osnova za uvođenje GIS-om podržanih područnih registara prostornih jedinica u područnim uredima za katastar. U GIS-om podržanu bazu podataka učitati će se DOF5, podaci o prometnicama i zgradama iz Temeljne topografske baze podataka, TK25, podaci iz Središnjeg registra prostornih jedinica te određeni podaci iz Baze podataka digitalnih katastarskih planova. Nastavno, uputio je načelnike općina u opseg poslova izrade tehničke dokumentacije i nužnost suradnje jer u periodu od 01. siječnja 2011. do 15. svibnja 2011., Zakonom je propisan moratorij na donošenje odluka o promjenama prostornih jedinica. Predstavnici gradova i općina dužni su dostaviti sve odluka o prostornim jedinicama koje utječu na stanje podataka u Registru (što jezakonska obveza gradova i općina), pa i dostava službenih glasnika u kojima su te odluke objavljene. Za odluke koje su manjkave ili su donesene na način da se ne mogu provesti u Registru, gradovi i općine će se upozoriti na potrebu donošenja provedivih odluka. U tu svrhu voditeljica izrade tehničke dokumentacije za PUK Slavonski Brod, Blaženka Mičević održala je prezentaciju o poslovima koji se obavljaju u PUK-u i o obvezama Općina.

 

Područni ured za katastar započeo je terensku reviziju krajem kolovoza 2010., i do sada je revidirao 80% terenskih podataka. Terenska revizija sastoji se od prikupljanja podataka o ulicama i trgovima, zgradama i kućnim brojevima zgrada. U okviru terenske revizije skicirati će se novosagrađene ulice i trgovi, novosagrađene zgrade i prikupiti podaci o kućnim brojevima zgrada, kao i podaci o procijenjenom broju kućanstava. Temeljem radnih preglednih kartografskih prikaza, dokumentacije koju posjeduje katastarski ured (osnovni kartografski prikazi, skice statističkih i popisnih krugova) i terenske revizije ažurirati će se sadržaj radnih preglednih kartografskih prikaza za potrebe dodatne digitalizacije i ažuriranja podataka o popisnim krugovima.

 

Prema Zakonu, Državna geodetska uprava je dužna dostaviti tehničku dokumentaciju Državnom zavodu za statistiku do 15. siječnja 2011. godine. Dostava županijskim popisnim povjerenstvima treba se obaviti putem članova Povjerenstva u katastarskim uredima do 28. veljače 2011. godine., a Hrvatskom saboru, do 30. travnja 2011. godine, potrebno je podnijeti izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim za izradu tehničke dokumentacije. (pbz)

Related Post