Održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja

1308 0

SL. BROD 16. studeni 2010. – Jučer je u Velikoj vijećnici Županijske uprave održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja na kojoj su nazočili: Davor Vlaović, načelnik Stožera zaštite i spašavanja BPŽ, Pavo Baričić (DUZS), Željko Prša (PU BPŽ), Marjan Radmilović, ravnatelj Doma zdravlja “Dr. A. Štampar” Nova Gradiška, Davor Slišurić (OBNG), Zdenko Veir (HEP SB), Ante Cvitković (ZZJZ), Milena Plivelić-Grgić (Crveni križ), Đuro Štefančić (Hrvatske vode), Ivan Borić (Hrvatske vode), Vera Novaković (HZPSS), Ivan Nožina, Sonja Glibo (In Konzalting d.o.o.) Vlk Željko (JVP), Dražen Mlinarić (Stanica Požega HGSS), Marijan Bašić (HGSS), Milan Bitunjac (OBJBSB) Slavica Bešlić i Tomislav Delač.

 

Raspravljalo se o 3 točke dnevnog reda

 

TOČKA 1. Prijedlog Procjene ugroženosti stanovnika, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Brodsko- posavske županije

 

TOČKA 2.

a) Prijedlog Sporazuma o suradnji s HGSS Stanica Požega

b) Informacija o radu HGSS Stanica Požega za 2010. godinu s financijskim planom za 2011. godinu

 

TOČKA 3. Pitanja i prijedlozi Nakon rasprave doneseni su slijedeći zaključci:

Stožer zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije poziva sve svoje članove da u roku 3 dana, zaključno sa 19. studenog (petak) 2010. godine dostave svoja očitovanja (putem Tajništva Stožera), o svim tehničkim elementima iz Prijedloga Procjene ugoroženosti stanovnika, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Brodsko- posavske županije u pismenom obliku, a u segmentu svojeg područja djelovanja koja bi se naknadno ugradila u materijal. Očitovanja slati na adresu: Brodsko-posavska županija, Stručna služba Županijske skupštine i Župana, P. Krešimira IV, br. 1. Slavonski Brod ili putem fax-a na broj: 410-223, odnosno na e-mail: zupanijska.skupstina@bpzupanija.t-com.hr

 

Stožer zaštite i spašavanja razmotirio je i podržao Prijedlog Sporazuma o suradnji s HGSS Stanica Požeg i Informaciju o radu HGSS Stanica Požega za 2010. godinu s financijskim planom za 2011. godinu, te predlaže Županu BPŽ da potpiše predmetni Sporazum.

 

S obzirom na značaj, ulogu i važnost HGSS, Stožer sugerira jedinicama lokalne samouprave s područja Brodsko-posavske županije potpisivanje Sporazuma o suradnji s HGSS Stanica Požega.

 

Brodsko-posavska županija će i dalje raditi na provđenju priprema i stvaranju uvjeta za osnivanje vlastite Stanice HGSS u Slavonskom Brodu.

 

Tijekom zadnje točke pročelnica Bešlic predložila pokretanje postupka izrade Plana zaštite i spašavanjas obzirom na zakonske rokove, što je Stožer i usvojio. Županijski stožer zaštite i spašavanja suglasan je da se pristupi aktivnostima na izradi Plana zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije, temeljem Zakona o javnoj nabavi. Predemet javne nabave ispod je propisanog zakonskog praga koji je utvrđen Zakonom o javnoj nabavi, pa će se najpovoljniji ponuditelj odabrati između prispjelih ponuda.

 

Related Post