OPĆINA STARA GRADIŠKA – Mine još uvijek prijete

660 0

STARA GRADIŠKA, 13. siječanj 2013. – Na području Općine

Stara Gradiška još uvijek postoje područja koja nisu razminirana. Iako se ovdje većinom radi o šumskim površinama tj. šumi Prašnik smještenoj između naselja Pivare i Novi Varoš opasnost od mina još uvijek je stvarna. Prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje površina minski sumnjivog područja Općine Stara Gradiška na dan 30.12.2013. godine iznosi 7.419.327 m2. U prilogu možete naći kartu aktualnog minski sumnjivog područja .

Related Post