POLICIJA TRENIRALA VOŽNJU MOLTOCIKLOM

452 0

SLAVONSKI BROD, 21. ožujak 2013. – Jučer, od 8 do 16 sati,

policijski službenici motociklisti Postaje prometne policije Slavonski Brod, odradili su trenažnu vožnju na prometnom vježbalištu i u javnom prometu. Na prometnom vježbalištu su pomoću čunjeva simulirane što realnije situacije sa kojima se vozači motocikala inače susreću u prometu (tzv. slalom vožnja, vožnja u krug, osmica, pravilno kretanje i zaustavljanje sa motociklom, silazak sa istog i dr.). Tom prilikom su policijski službenici sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju službenim motociklom, prezentirali sigurne tehnike vožnje u različitim prometnim situacijama, svojim mlađim kolegama, policijskim službenicima sa manje iskustva.

Related Post