POUMAR: IZLOŽBA “FEELINGS” – Otvorenje izložbe 12. 1. u 12,00 sati

1152 0

Mateja Rusak, mag. ed. i Ivana Stepan Kauzlarić, mag. ed.

Osjećaj ili emocija naziv je za čovjekovu reakciju na neki događaj, povezuju ono što nam je važno sa svijetom ljudi, stvari i događaja. Emocije nadopunjuju nedostatke mišljenja i daju infrastrukturu za društveni život.

Projekt pod nazivom „Feelings“ izradile su varaždinske umjetnice Mateja Rusak i Ivana Stepan, povezavši svoje radove u koncept o osjećajima, emocijama. Ovaj projekt spaja umjetnice sličnih interesa i tehnika kroz pojam koji nas navodi na razmišljanje, povezivanje, otvaranje, razgovor, promišljanje o vlastitim osjećajima, emocijama u različitim aspektima i situacijama u životu.

Ličnost je sklop osobina koje određuju karakteristično i dosljedno ponašanje individue. Kako bi individua bila prihvaćena u društvu „mora“ zadovoljavati norme društva. Prihvatljivo ponašanje i norme učimo od djetinstva i kao takva su nasljedna i prihvaćena. Prema Freudu postoje tri strukture ličnosti koje su povezane, id, ego i superego. Freud kaže da je ego tu da bi kontrolirao id, da bi ga ograničio, usmjerio no ne funkcionira bez ida. Ego je onaj koji usmjerava ličnost prema napretku, razlikuje realnost i fikciju. Zna planirati da bi došao do zadovoljenja na realan način. Sposoban je na promjenu. Promijene u ličnosti su stalne, ovisno o situaciji mijenja se i naša ličnost. Mjenjanje ličnosti utječe i na ponašanje individue. Ako se duže vrijeme ponašamo u skladu normi, tj. nosimo masku, ubrzo gubimo pojam o vlastitoj ličnosti i više ne znamo koja je naša “prava” priroda. Tako se uskoro postavlja i pitanje, gdje prestaje maska i počinje čovjek?

Zajednička tema spojila je ove umjetnice u u mediju kojim se izražavaju – grafika, grafički objekti i kombinirana tehnika.

Mateja Rusak rođena je 1989. u Varaždinu gdje je završila osnovnu školu te srednju školu usmjerenja grafički dizajner. Godine 2013. diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci te stekla titulu magistra likovne pedagogije. Područje interesa su joj grafika, grafički dizajn te fotografija. Od 2014. radi kao nastavnica strukovnih predmeta likovne umjetnosti i dizajna u Srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu. Živi i radi u Varaždinu. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja.

Ivana Stepan Kauzlarić rođena je 1989. u Varaždinu. Srednju školu usmjerenja grafički dizajner završila je u Varaždinu. Godine 2013. diplomirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci te stekla titulu magistra likovne pedagogije. Od 2013. radi kao nastavnica strukovnih predmeta likovne umjetnosti i dizajna u Srednjoj strukovnoj školi u Varaždinu. Područje interesa su joj grafika, keramika te fotografija. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Izložba će biti otvorena do kraja siječnja.

Related Post