PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA ZA 2013.

1043 0

UGNG je bila aktivna na nekoliko nivoa; kroz humanitarni rad prema našim članovima, projekte čiji su izravni korisnici našli članovi, ali i međunarodne projekte otvorene ne samo našim članovima, već i široj zajednici

 

Piše Nikolina Jureković, odnosi s javnošću UGNG

 

2013. godina je za novogradišku Udrugu gluhih i nagluhih bila iznimno zanimljiva i aktivna. Ako ćemo govoriti u brojkama, onda one izgledaju ovako. Preko 100 članova, tijekom cijele godine kroz Udrugu je prošlo 12 zaposlenih, ukupno 13 odobrenih i provedenih projekata, te prihodi Udruge u iznosu od cca. 1.500,000,oo kn. Također, UGNG je bila aktivna na nekoliko nivoa; kroz humanitarni rad prema našim članovima, projekte čiji su izravni korisnici našli članovi, ali i međunarodne projekte otvorene ne samo našim članovima, već i široj zajednici.

 

Upravo je velik broj odobrenih projekata, naročito onih na međunarodnoj razini, ono što na neki način ističe našu Udrugu u ovom gradu, i što čini naš rad vidljivim i prepoznatljivim, ne samo na području grada, nego na nivou cijele regije. Tako je naš projektni tim osmislio i proveo 13 različitih projekata. Neki od njih, kao što su ”Prevencija institucionalizacije i povećanje kvalitete života osoba oštećena sluha” i ”Tumač znakovnog jezika”, podržani od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, osnovni su projekti Udruge čiji su izravni korisnici naši članovi, a njihova se provedba u ovoj godini nastavila iz protekle dvije godine. Cilj ovih projekata je olakšavanje svakodnevnog života, potreba i problema naših članova, kroz obilazak članova na terenu, provedbu aktivnosti u kojima oni aktivno sudjeluju, te pružanje usluga tumačenja kad je potrebno.

Također, proveli smo nekoliko nacionalnih projekata u kojima smo se trudili spojiti gluhu i ‘čujuću’ zajednicu i/ili uključiti gluhe osobe u širi društveni život zajednice, bilo politički, bilo socijalni. Tako smo početkom godine, odnosno do kraja ožujka, provodili projektne aktivnosti projekta ‘Uključivanje osoba oštećena sluha u demokraciju’, koji je bio podržan od strane Britanske Ambasade, a proveden je u suradnji s partnerskim udrugama iz Slavonskog Broda i Vinkovaca. Projekt je imao za cilj približiti gluhima koncept i pojmove demokracije i demokratskog odlučivanja. Također, tijekom proljeća proveden je projekt ‘Europa – SADA.’, podržan od strane BPŽ, kojim smo obilježili Europski tjedan, ali i pokrenuli inicijativu ‘Mladi-pokret!’ kao Facebook grupu u kojoj mladi ljudi s područja županije, ali i šire, mogu dobiti informacije o sudjelovanju u međunarodnim projektima u sklopu programa Europske Komisije ‘Youth in Action’.

 

Upravo je Europska Komisija kroz ‘Youth in Action’ program bila jedan od najvećih izvora financiranja Udruge u 2013. godini, te je ove godine provedeno i/ili odobreno ukupno 7 projekata u sklopu ovog programa. Radi se o jednoj razmjeni mladih, ‘Kreativnošću do karijere’, koja se fokusirala na temu nezaposlenosti mladih, uključivala je 30 mladih iz 6 zemalja (Hrvatska, Španjolska, Slovenija, Turska, Litva i Rumunjska), a provedena je od 20. do 29. kolovoza u Požegi; te 6 treninga (stručnih osposobljavanja). Prvi od navedenih treninga je održan u Požegi, od 2. do 10. travnja, imena ‘Learning today for better future’, fokusirao se na suzbijanje nezaposlenosti mladih, te je uključio 21 sudionika iz 7 zemalja (Hrvatska, Italija, Španjolska, Rumunjska, Slovačka, Armenija i Ukrajina). Nakon toga, naša sestrinska udruga ŠUG NG provela je projekt ‘Let’s do it better’, održan u rujnu u Starom Gradu, na Hvaru, s temom organizacijskog menadžmenta, s ukupno 10 zemalja partnera i 20 sudionika. Početkom listopada u našem gradu je održan trening ‘Europe for all’, s temom europskog građanstva, koji je uključio 10 zemalja i 22 sudionika. Odmah nakon njega, uslijedio je projekt ‘Local goes global’, koji je također proveden u našem gradu. Tema ovog projekta bila je ruralni razvoj i uključivanje mladih, a proveden je u suradnji s 8 partnerskih zemalja (Hrvatska, Slovenija, Italija, Španjolska, Moldavija, Gruzija i Turska) i uključio je 24 sudionika. Ubrzo nakon toga uslijedio je početkom studenog još jedan projekt ŠUG NG, također trening, imena ‘Eutopia – Europa kakvu želimo!’, koji se održao u Požegi, uključio je 7 međunarodnih partnera i 22 sudionika, dok je tema projekta bila europsko građanstvo i aktivna participacija mladih u društvu.

Odobren je još jedan trening, imena ‘Stand up for your future’ s temom sudjelovanja mladih, s naglaskom na izbore za EU Parlament 2014., dok će se projektne aktivnosti istog provesti u siječnju iduće godine, u Zagrebu. Na treningu će sudjelovati 24 mladih z 7 europskih zemalja.

 

Također, tijekom cijele godine, te na području BPŽ, provodili smo projekt ‘Vježbe komuniciranja’, podržan od strane Zaklade ‘Slagalica’. U ovom smo projektu kroz različite aktivnosti kao što su radionice neverbalne komunikacije u školama, likovne i fotografske radionice, i tečaj znakovnog jezika, nastojali spojiti gluhu i ‘čujuću’ zajednicu, te razvijati kreativne i društvene potencijale kod obje zajednice.

 

Jedan od projekata na koje smo posebno ponosni je i Institucionalna potpora, projekt u sklopu Pilot programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, gdje je naša Udruga odabrana kao jedna od 10 koje su u pripadajućoj kategoriji dobile financiranje. U sklopu tog projekta, doveli smo u naš grad i radionice ‘Baby sign language’ , što je jedan od trenutnih svjetskih trendova u području roditeljstva.

 

Također smo, u suradnji s Gradom Nova Gradiška, te ostalim Udrugama, obilježili 01. srpnja, dan pristupanja RH u EU. Tom prilikom smo istakli kako vjerujemo da nam ulazak u EU otvara nove mogućnosti, osigurava pristup novim programima, te općenito pruža priliku novog razvoja naše Udruge. S tom mišlju, ulazimo i u 2014. godinu, te poručujemo našim članovima, ali i široj lokalnoj zajednici, kako ćemo nastaviti raditi kvalitetno s ciljem razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini!

Related Post