PRIOPĆENJE POLICIJE VEZANO ZA SELJAČKE PROSVJEDE

1436 0

SLAVONSKI BROD 16. kolovoz 2013. – Još jedanput upozoravamo prosvjednike da postupe po već ranije danim upozorenjima, da odblokiraju prometnice i da svoje ponašanje usklade s propisima

– navodi se u priopćenju Policijke uprave brodsko-posavske

 

-Ponovo ističemo da je zakonom propisana dužnost policije da omogući Ustavom priznato pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed, posebno da štiti slobodu govora i javnog nastupa na mirnom prosvjedu koji se provodi u skladu sa zakonom.

 

Međutim, prosvjedima koji su započeli 07. kolovoza 2013. godine prosvjednici uvelike narušavaju ustavno pravo drugih građana na slobodu kretanja u potpunosti ili djelomično zapriječavajući protočnost prometa na dijelovima državnih i županijskih cesta čime remete kretanje i rad većeg broja građana, privrednih subjekata i državnih tijela, koji su primorani kretati se obilaznim pravcima čime im se uz značajan gubitak vremena stvaraju i nepotrebni dodatni troškovi putovanja.

 

Također bismo napomenuli da je policija u svom dosadašnjem postupanju bila obazriva prema prosvjednicima postupajući po načelima razmjernosti i postupnosti kako joj zakon i nalaže, primjenjujući isključivo upozorenja kao najblažu propisanu ovlast nastojeći na taj način spustiti tenzije i djelovati na organizatore i prosvjednike da svoje pravo na javni prosvjed iskažu na zakonit i dostojanstven način ne narušavajući prava i slobode drugih ljudi, ne kršeći propise i ne čineći kažnjive radnje.

 

S tim u vezi, ponovno upozoravamo organizatore i prosvjednike da svojim ponašanjem ne čine kažnjiva djela posebno u pogledu obveze prijavljivanja javnog prosvjeda, njegovog održavanja na mjestima na kojima to nije dopušteno (autoceste, magistralne ceste) i drugim mjestima na kojima se s obzirom na vrijeme, broj sudionika i narav okupljanja remeti kretanje i rad većeg broja građana za što je Zakonom o javnom okupljanju propisana novčana kazna od 5 000 do 20 000 kuna.

 

Također, moguća su i kršenja odredbi Zakona o cestama koji zabranjuje trajno ili privremeno zaposjedanje ili na dugi način smetanje posjeda javne ceste ili njezinog dijela za što je člankom 114. navedenog Zakona popisana novčana kazna u iznosu od 10 000 do 30 000 kuna. Policija utvrđuje činjenično stanje na terenu na temelju kojeg podnosi prijave nadležnim državnim tijelima. Daljnje mjere i radnje policija će poduzimati ovisno o stanju na terenu, a postupajući po načelima razmjernosti i postupnosti.

 

Još jedanput upozoravamo prosvjednike da postupe po već ranije danim upozorenjima, da odblokiraju prometnice i da svoje ponašanje usklade s propisima – navodi se u priopćenju Policijke uprave brodsko-posavske

Related Post