PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST: Grad Nova Gradiška i Općine Cernik i Stara Gradiška dobili petice

2914 0

Autor Franjo Samardžić

ZAGREB / NOVA GRADIŠKA – Institut za javne financije već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina, a u ovom se radu prikazuju rezultati najnovijeg istraživanja provedenog u razdobljima studeni-prosinac 2019. i veljača-ožujak-početak travnja 2020.
Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive proračunske informacije. Na temelju njih, građani se mogu angažirati i, između ostalog, utjecati i na efikasnost prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava, na odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica, kao i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

Uz Brodsko-posavsku županiju peticom su na novogradiškom području ocijenjeni Grad Nova Gradiška i Općine Cernik i Stara Gradiška. Općine Davor i Rešetari dobile su četvorku, Dragalić, Nova Kapela, Okučani i Staro Petrovo Selo trojku, Gornji Bogićevci su ocijenjeni jedinicom, a Vrbje nulom. Kako navodi Institut za javne financije prosječno su najtransparentniji gradovi u Hrvatskoj Slavonski Brod i Nova Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji.

-U ovom je istraživanju Institut za javne financije proračunsku transparentnost mjerio brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica. To su:

• izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2018.;
• izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2019.;
• prijedlog proračuna za 2020.;
• izglasani proračun za 2020.;
• proračunski vodič za građane za 2020.

Cilj je istraživanja utvrditi količinu proračunskih dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama lokalnih jedinica, bez detaljnije analize njihova sadržaja. Naravno, puka objava ovih pet proračunskih dokumenata ne znači da su te jedinice apsolutno proračunski transparentne, niti da im je vodstvo apsolutno proračunski odgovorno, nego je samo potvrda da su se lokalne jedinice pridržavale Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacijama i preporuka Ministarstva financija. Tolika razina proračunske transparentnosti može se smatrati tek prvim korakom prema potpunijoj proračunskoj transparentnosti, odnosno temeljnim preduvjetom za edukaciju građana o lokalnim proračunima. Samo se proračunski obrazovani građani mogu uključiti u lokalne proračunske procese, odnosno u odlučivanje o prikupljanju i potrošnji lokalnih sredstava i kontrolu odgovornosti lokalnih vlasti.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (čl. 10.), tijela javne vlasti obvezna su na mrežnim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku, između ostaloga, objavljivati i godišnje planove, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje njihova rada, te podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju njihovi prihodi i rashodi, kao i podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta.

Prosječno su najtransparentniji gradovi Slavonski Brod i Nova Gradiška u Brodsko-posavskoj županiji.

Proračunska se transparentnost u svih šest ciklusa istraživanja od 2015. do 2020. kontinuirano popravlja
Iznova valja naglasiti kako ni objava svih pet traženih dokumenata ne znači apsolutnu transparentnost, već je tek prvi korak ka višim razinama proračunske transparentnosti koja će građanima omogućiti sudjelovanje u lokalnim proračunskim procesima. Budući da brojne lokalne jedinice već objavljuju tražene dokumente (karta D1), u ovom smo šestom ciklusu istraživanja osim kvantitativne pretrage, počeli
analizirati i kvalitetu lokalnih mrežnih stranica. Rezultati te analize biti će objavljeni naknadno-navodi se uz ostalu i izvješću Instituta za javne financije.

Related Post