SJEDNICA STOŽERA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

929 0

SLAVONSKI BROD, 20. studeni 2014. – Na redovnoj sjednici Stožera zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije,održanoj danas u Velikoj vijećnici županijske uprave, raspravljalo se o tri točke dnevnog reda.

Pod prvom točkom raspravljalo se o stanju zaštite i spašavanja na području Brodsko- posavske županije u 2014. godini, kao i o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Stožera, Izvješće o radu u prošloj godini je usvojeno, te će se dati na daljnje usvajanje Županijskoj skupštini.

Na sastanku je zaključeno, da u svrhu što bolje pripremljenosti, operativne snage i i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Brodsko-posavske županije, a koje mogu pružiti pomoć u ljudstvu i materijalnim sredstvima, trebaju voditi odgovarajuće evidencije, te o tome, sukladno odluci župana o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje, izvijestiti Stožer.

Kao druga točka, na dnevnom redu se našao vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke INA d.d. PJ UNP Terminala skladište Slavonski Brod, koji je u cijelosti jednoglasno prihvaćen, te će biti upućen na daljnje usvajanje Županijskoj skupštini.

Uvodno slovo u treću točku, održao je Pavo Baričić i DUZS, izvijestivši nazočne o uspješnosti provedene vježbe „Sava 2014.”, u sklopu koje je održana smotra specijalističke postrojbe civilne zaštite, tima za vezu BPŽ. Vježba čija je tema bilo izviđanje rijeke Save nakon svibanjskih poplava, a cilj uvježbavanje komunikacijskih vještina u slučaju velikih nesreća, izvedena je uspješno, sukladno elaboratu, a postignuti su i svi zadani ciljevi. Stoga je stožer jednoglasno prihvatio i ovo izvješće.

Načelnik Stožera Davor Vlaović, iskoristio je ovu prigodu, te izvijestio o tijeku postupka opremanja članova Stožera zaštite i spašavanja odgovarajućom garderobnom opremom radi boljeg razlikovanja i funkcionalnosti. Ivan Nožina iz tvrtke In kozalting d.o.o. informirao je Stožer da su Timovi opće namjene ustrojeni pri općinama pristupili edukaciji pružanja prve pomoći u dogovoru s Zavodom za hitnu medicinu BPŽ. Pavo Baričić iz DUZS obavijestio je nazočne da je za 17. prosinca 2014. godine zakazana cjelodnevna obuka Stožera, koja će se održati u velikoj vijećnici županijske uprave.

Na sastanku Stožera nazočili su: župan Danijel Marušić, načelnik Stožera Davor Vlaović, zamjenica župana Dunja Magaš, Miroslav Jarić pročelnik UO za komunalno gospodarstvo, Pavo Baričić u ime DUZS, Ivan Nožina u ime tvrtke InKonzalting d.o.o., Stjepan Županić u ime JVP Slavonski Brod,,Ante Cvitković u ime Zavoda za javno zdravstvo BPŽ, Vlasta Novosel i Nataša Vidaković u ime HGSS-a, Nenad Čer u ime Hrvatskih cesta, Damir Simić u ime Lučke uprave, te Ante Zovak u ime PU Brodsko-posavske.

Related Post