STRUČNO PREDAVANJE: “Alternativna goriva i kulturna baština”

949 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 12. srpnja 2018. – Zajednice za ukapljeni naftni plin Hrvatske, Grad Nova Gradiška, Gospodarska komora, Pučko otvoreno učilište MAR i Auto moto centar Nova Gradiška jučer su organizirali stručno edukativni skup pod nazivom “Alternativna goriva i kulturna baština”. Sudjelovali su i predstavnici Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i Međunarodne plinske Unije za stlačeni prirodni plin.

Cilj je bio kroz stručnu raspravu ukazati na prednosti korištenja alternativnih goriva u zaštiti kulturne baštine, te na posljedice upotrebe dizel goriva u prometu u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Govorilo se i o iskustvima velikih europskih gradova koja se mogu primijeniti u Hrvatskoj i na taj način doprinijeti zaštiti kulturne baštine.

– Dolazi do erozija pročelja, uništavanja povijesne baštine i dokazano je da u najnovije vrijeme cestovni promet ima najveći utjecaj na tu pojavu i najveći je zagađivač. Nakon što je u Europskoj uniji krenula priča oko ozelenjivanja voznih parkova, u 2015. godini otkriveno je da se lažiraju podaci o emisiji štetnih tvari. To je bio dokaz i poziv na alarm jer je utvrđeno da su količine štetnih tvari daleko veće nego u papirima. Danas je činjenica da zbog ovoga u svim zemljama Europske unije dolazi do klimatskih poremećaja koje izazivaju kisele kiše koje uništavaju pročelja i kulturnu baštinu. Mi želimo pokazati kako korištenjem alternativnih goriva možemo pridonijeti smanjivanju kiselih kiša i oštećivanju kulturne baštine. Najbolji primjer za primjenu alternativnih goriva, posebice auto plina je grad Beč koji je uvođenjem 550 autobusa na propan butan smanjio prosječnu emisiju na godišnjoj razini 18 tisuća tona čađi, a u 20 godina korištenja tvrdi se da su smanjili preko 400 tona čađi koja je svake godine padala na brojne znamenitosti ovoga grada – kazao je Josip Kelemen, potpredsjednik Zajednice za ukapljeni naftni plin Hrvatske gospodarske komore.

 

Related Post