TRGOVAČKI SUD – ODRŽANA RASPRAVA O PRIJEDLOGU ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA NAD RADIO POSTAJOM NOVA GRADIŠKA

795 0

NOVA GRADIŠKA, 2. prosinac 2010. – U Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu jučer je održano ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad Radio postajom Nova Gradiška d.o.o., te radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka. Na ročište su pozivani predlagatelj Grad Gradiška, zakonski zastupnik

stečajnog dužnika osobno, privremeni stečajni upravitelj Slavko Strizić i predstavnik pravne osobe koja za dužnika obavlja poslove platnog prometa. Kako doznajemo od predsjednice suda Vesne Vukelić, pripremni postupak je u tijeku i sutkinja Mirna Vujčić nije još uvijek donijela odluku o otvaranju stečaja. Sutkinja će odlučiti o daljnjem tijeku postupka. Trgovački sud je 25. listopada donio rješenje o po pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Hrvatskim radijem Radio postaja Nova Gradiška. Za privremenog stečajnog upravitelja sud je imenovao Slavka Strizića koji ima zadaću u roku od 30 dana dostaviti izvješće o tome postoje li za otvaranje stečajnog postupka, da li su naplativa potraživanja i dali je dužnikova imovina dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka.

 

Grad Nova Gradiška kao stečajni vjerovnik i predlagatelj podnio je Trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. U prijedlogu navodi da HRRP Nova Gradiška duguje Gradu Nova Gradiška kao vjerovniku iznos od 20.020,95 kuna, da je na dan 16. rujna 2010. godine račun stečajnog dužnika blokiran za iznos od 2.380.339,27 kuna, a broj dana blokade iznosi 864 dana, pa smatra da postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka. Nadalje navodi da iz analitičke kartice bruto bilance stečajnog dužnika na dan 31. prosinca 2009. godine proizlazi da iznos ukupnih obveza u iznosu od 2.663.993,00 kuna prelazi iznos ukupnih potraživanja koja iznose 405.297,00 kuna, pa smatra da postoji i stečajni razlog prezaduženosti.

Nadalje, uvidom u Izvješće o solventnosti Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. od 16. rujna 2010. godine utvrđeno je da je stečajni vjerovnik kao predlagatelj učinio vjerojatnim postojanje razloga insolventnosti na strani stečajnog dužnika, jer broj dana neprekidne blokade poslovnog računa stečajnog dužnika koji se kod ove banke vodi u statusu 1 iznosi 864 dana, a evidentirani nalozi za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića iznose ukupno 2.380,339,27 kuna na dan 16. rujna 2010. godine. Tako je utvrđeno da je predlagatelj učinio na nivou vjerojatnosti postojanje stečajnog razloga insolventnosti kojeg propisuje odredba čl. 4. st. 4. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03 i 82/06, 116/10) a na strani stečajnog dužnika. Zaključkom poslovni broj 7/St-33/2010-2 predlagatelj je pozvan na uplatu predujma u za pokriće troškova prethodnog postupka u iznosu od 10.000,00 Kn te je po istome postupio.

 

– S obzirom da postoje okolnosti koje upućuju na to da je ostvaren jedan od zakonskih razloga za otvaranje stečajnog postupka, tj. insolventnost stečajnog dužnika, jer iz priloženog Izviješća o solventnosti Haypo-Alpe-Adria-bank d.d. od 17. rujna 2010. godine proizlazi da dužnik u razdoblju duljem od 60 dana ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa koje je trebalo na temelju valjanih osnova za naplatu bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa, potrebno je utvrditi pravo stanje stvari, posebno vrijednost imovine koja bi ušla u stečajnu masu radi mogućnosti izmirenja troškova stečajnog postupka i dospjelih obveza stečajnog dužnika, pa je sukladno tome na temelju odredbe čl. 42. Stečajnog zakona valjalo pokrenuti prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka – navodi se uz ostalo u rješenju Trgovačkog suda o pokretanju prethodnog stečajnog postupka.  

Related Post

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Autor - 29/04/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 29. travanj 2012. – Završna konferencija projekta „Integrirani sustav zapošljavanja mladih u Brodsko-posavskoj županiji“ održana je u Industrijskom…