U Gimnaziji Nova Gradiška odlučili na zabavan način provesti Školskim kurikulom planirane aktivnosti

316 0

Autor : Ljiljana Vidmar, pedagoginja

Pandemiji unatoč u Gimnaziji Nova Gradiška odlučili smo na zabavan način provesti Školskim kurikulom planirane aktivnosti – Dan škole i Projektni dan.

 

DAN ŠKOLE

  1. siječnja 2021. godine obilježili smo 102 godine naše škole. Kako je to bilo u vrijeme kada je nastava bila organizirana prema C modelu nastave, Dan škole obilježili smo putem Teamsa, putem maše virtualne knjižnice u koju su pridruženi svi učenici i nastavnici.

Posebno su zanimljive bile  interaktivne radionice KREATIVAC – REKREATIVAC u kojima su učenici sudjelovali iz svojih domova. 

U radionici Oblak riječi pisali su pozitivne riječi koje ih vežu uz školu. Naučili su pružati prvu pomoć pri ozljedama. Rješavali su problemske zadatke iz fizike, matematike i informatike.  

Ekološki otisak predstavlja pojam koji označava koliko nam je prirodnih dobara na raspolaganju u odnosu na to u kojoj mjeri se njima koristimo, stoga smo i mi željeli  saznati kakve su životne navike učenika i zaposlenika. Pripremili smo pitanja u pet kategorija: potrošnja vode, hrane, prijevoz, potrošnja energije i otpad. Pomoću odgovora saznali smo da je ekološki otisak učenika 2,73, a zaposlenika 2,86 što je u prosjeku kao i ekološki otisak čovječanstva.

Učenici su rješavali kviz o poznavanju zabranjenih knjiga. Vježbali su na satu TZK, motivirali smo ih za humanitarni rad u volonterskom klubu ACTA na radionici Budi bolji, debatirali su o vrlo zanimljivim temama, a poduzetnici su predstavili poduzetništvo kao gospodarsku djelatnost realiziranja vlastitih poslovnih ideja.

Zanimljive su im bile radionice iz likovne umjetnosti – Napravi autoportret te virtualna izložba likovnih radova i fotografija.

U radijskoj emisiji i školskom listu Zvono predstavili smo školske aktivnosti.

Školski zbor je održao virtualni koncert, a svaki razred je pripremio spot kojim je školi čestitao rođendan. 

Posebno smo se zabavili gledajući izvrsnu virtualnu  dramsku predstavu „Cirkus“.

Sve virtualne događaje snimili smo kao promotivni materijal koji se prikazuje na videozidu u gradskom parku, a poslali smo ga i svim osnovnim školama našega upisnog područja kako bi se osmaši upoznali s aktivnostima naše škole.

UČENICI VODE NASTAVU

  1. veljače 2021. održali smo Projektni dan – Učenici vode nastavu  kako bismo učenike potaknuli na istraživačko i aktivno učenje te interdisciplinarni pristup rješavanju problema. Nastavnici su u školskim stručnim vijećima osmislili teme koje su učenicima bile zanimljive, praktično su radili, istraživali i načinili zanimljiva izlaganja.

Nastavnice školskog stručno vijeće hrvatskog jezika i umjetnosti pripremile su radionicu „Osjećam – glazba, slika, riječ“ na kojoj su učenici slušali i čitali u skladu s određenom svrhom opisne i pripovjedne tekstove različitih funkcionalnih stilova i oblika. Izražavali su svoj literarni doživljaj i objašnjavali stav o književnom tekstu. Slušno su prepoznavali glazbene izražaje u skladbama. Istraživali su odabrani problem i umjetnička djela s temom Ljudsko tijelo u likovnoj umjetnosti.

Na radionicama iz fizike, matematike i informatike učenici su definirali logički izraz na zadani problem, stvarali i objavljivali digitalne sadržaje.

Nastavnici stranih jezika su projekt ostvarili kao suradničko učenje kroz istraživački rad učenika. Učenici su pronalazili tipičnu uporabu jezika u modernoj medicinskoj terminologiji, njemački u govorima u našem jeziku te latinski i grčki kao osnova riječi. Na biologiji i kemiji proučavali su prehranu i aditive u hrani. Objašnjavali su vezanje i pretvorbu energije u procesima kruženja tvari u biosferi povezujući ih sa životnim uvjetima i održanjem života. 

Nastavnici društvene grupe predmeta pripremili su kreativne radionice „Škola za život, škola kroz život“. Učenici su razvijali tolerantan odnos prema drugima, upravljali svojim emocijama, ponašanjem, svojim obrazovnim putem, analizirali utjecaj državnog uređenja na prava i status pojedinca u starom vijeku, objašnjavali utjecaj voda na naseljenost i gospodarski razvoj, izrađivali zaštitne maske. 

Prepoznavali su važnost moralnog i etičkog promišljanja i djelovanja za svoju i dobrobit drugih ljudi te zajednice.

U evaluaciji koju smo proveli nakon projektnog dana učenici su istaknuli da je projekt Učenici vode nastavu važan za aktivno i istraživačko učenje, teme su im bile vrlo zanimljive, većina bi ponovno željela sudjelovati u takvom tipu projekta, smatraju da su uspješno izvršili zadatke, uvažavali su tuđa mišljenja, zadovoljni su suradnjom s profesorima, naučili su rješavati mozgalice, izražavati se kroz glazbu i likovnu umjetnost, koristiti digitalne alate, šivati, pravilno se hraniti.

Navedenim projektima dali  smo mogućnost svakom učeniku da da svoj doprinos. Razvijali su sposobnost govorništva i javnoga nastupa, samokritičnost, donosili odluke, argumentirali, raspravljali. Najbitnije, učili su, uživali su i zabavili su se!

Related Post

HVALA HRVATSKA

Autor - 03/08/2012 0
U Slavonskom Kobašu i Trnjanskim Kutima svečano su 31. kolovoza otvorena dječja igrališta, donacija Vlade Japana Hrvatskom Crvenom križu. Igrališta…