ŽUPANI SU PROTIV

1047 0

Iz Hrvatske zajednice županije upozorili su kako je županijama za donošenje Odluke o sanaciji i provedbu i Zakona o sanaciji javnih ustanova ostavljeno premalo vremena

 

Župani i ravnatelji bolnica tražit će od Ministarstvo zdravlja odgodu primjene Zakona o sanaciji javnih ustanova jer Zakon je nedorečen, ne zna se na što se točno donosi, a županije kao osnivači bolnica se nisu stigle pripremiti za odluku. Naime, prema Zakonu o sanaciji, županije se do kraja siječnja moraju odlučiti hoće li svoje bolnice prepustiti državi ili će milijunske dugove sanirati same.

 

Stupanjem na snagu Zakona o sanaciji javnih ustanova 1. siječnja ove godine ostvarile su se najave ministra Rajka Ostojića kako će zbog dugova država biti prisiljena preuzeti upravljanje bolnicama u vlasništvu županija. Pročelnici županijskih ureda za zdravstvo i socijalnu skrb, ravnatelji županijskih bolnica, predstavnici Udruge poslodavci u zdravstvu te župani zainteresirani za tematiku okupljeni u Hrvatskoj zajednici županija, raspravljali su o obvezama koje predstoje županijama kako bi se proveo postupak sanacije bolnica kojima su županije osnivači i na kojima županije kao vlasnici imaju upravljačka prava.

 

Iz Hrvatske zajednice županija ističu da im nitko nije objasnio što nosi predaja prava i znači li ona prenamjenu bolnica, gašenje pojedinih odjela te tko će sjediti u sanacijskim vijećima. Nejasno je definiran i sam dug, na koje vremensko razdoblje se odnosi te u kojem razdoblju se moraju podmiriti nepodmirene obveze ustanova

 

„Jednokratna sanacija neće riješiti problem, potrebno je mijenjati model financiranja županijskih bolnica. Drugim riječima, Zakon je definiran i mora se provoditi, ali za donošenje odluke o tome kako provesti program sanacije naprosto nemamo dovoljno vremena. U ovom trenutku nemamo sve elemente za donošenje tako važne odluke, stoga svi zajednički zahtijevamo od Ministarstva zdravlja odgodu Odluke o sanaciji“, rekao je predsjednik Hrvatske zajednice županija Božo Galić.

 

„Zakonom nije predviđena ocjena uzroka poslovanja s manjkom prihoda i nije objašnjeno kako postupiti kad je poslovanje s manjkom prihoda. Nepoznate su osnove za izradu metodologije sanacijskog programa, nisu utvrđeni kriteriji za izbor i imenovanje sanacijskog upravitelja i vijeća, a ne zna se ni u kojem roku nakon stupanja na snagu zakona treba podmiriti nepokrivene obveze ustanova po završnom računu za 2012. godinu. Otvoreno je pitanje, dodao je, i sudbine novonastalih obveza u godini dana provođenja sanacijskog programa“, istaknuo je ravnatelj šibenske Opće bolnice Željko Burić i tako naveo otvorena pitanja Udruge poslodavaca u zdravstvu.

 

Udruga broji 20 županija te njihovih župana koji, bez obzira na političku pripadnost, imaju ulogu u promicanju regionalne samouprave te u poticanju i potpori gospodarskog ali i društvenog razvitka svih županija. Na ovaj način Hrvatska zajednica županija želi komunicirati prema upravnim tijelima, izvršnom vlasti i javnosti te ojačati sustav koji se zajednički, kroz niz godina, gradi.

 

Pismo ministru zdravlja dr. Ranku Ostojiću

 

Hrvatska zajednica županija sazvala je radnu sjednicu pročelnika županijskih odjela u čijem je djelokrugu zdravstvo 22. 02. 2013. radi rasprave o načinu odlučivanja o sanaciji zdravstvenih ustanova čiji su osnivači županije. Radnoj sjednici pročelnika županijskih odjela bili su nazočni pojedini župani te ravnatelji županijskih bolnica.

 

U raspravi je aktivno sudjelovalo desetak župana, pročelnika županijskih odjela i ravnatelja županijskih bolnica. Svi sudionici rasprave podržavaju sanaciju bolnica i drugih zdravstvenih ustanova na kojima osnivačka prava imaju županije.

No, u raspravi su ukazali na manjkavosti, odnosno nedorečenosti Zakona o sanaciji javnih ustanova (Narodne novine br. 136/12) i niz otvorenih pitanja, a osobito na to :

 • što nije predviđena ocjena uzroka poslovanja sa manjkom prihoda odnosno definiranje objektivnih i subjektivnih uzroka;
 • kako postupiti u slučaju kada je poslovanje s manjkom prihoda rezultat objektivnih okolnosti na koje uprava i osnivač ne mogu utjecati;
 • odnosi li se taj Zakon i na gubitke nastale jer HZZO-a nije izvršio svoje obveze;
 • u kojem roku nakon stupanja na snagu Zakona podmiriti nepokrivene obveze ustanova starije od 60 dana po završnom računu za 2012. godinu;
 • što je upitna dinamika podmirenja obveza s obzirom na značajan iznos obveza starijih od 60 dana i predviđena sredstva za sanaciju u prijedlogu Državnog proračuna za 2013. godinu;
 • kakve su ovlasti osnivača tijekom postupka sanacije;
 • što su nepoznate osnove za izradu metodologije sanacijskog programa a ona u mnogome određuje postupak sanacije;
 • što nisu utvrđeni kriteriji za izbor i imenovanje sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća;
 • kakva je sudbina novonastalih obveza u godini dana provođenja sanacijskog programa, a koje nastanu zbog smanjivanja limita i nepodmirenja obveza od strane HZZO;
 • kakva je sudbina neuspjelih sanacijskih programa te je li to pretpostavka za pokretanje predstečajnog postupka;
 • koji su kriteriji i mjerila za slučaj odbijanja postupka sanacije od strane Ministarstva zdravlja i Vlade RH.

 

Sudionici rasprave ukazali su i na druge manjkavosti, odnosno nedorečenosti Zakona, a osobito na članke 1. i 3. Zakona. Postavili su pitanje što je sa potraživanjima koje zdravstvene ustanove imaju prema tijelima države, kao što je to primjerice HZZO, budući da su ova potraživanja iskazana u ovim ustanovama. Također su ukazali i da će se zbog načina financiranja županijskih bolnica i drugih zdravstvenih ustanovama na kojima osnivačka prava imaju županije (stalno smanjivanje tzv. limita, dugovi HZZO), vjerojatno javljati novi dugovi i nakon sanacije.

 

U raspravi je iznesen i prijedlog da se:

 

 • županijama dopusti da pravomoćnost odluka o odricanju osnivačkih prava potvrde tek po definiranju i predočenju sanacijskog programa;
 • u slučajevima gdje ne postoji apsolutno nikakva krivnja županijskih zdravstvenih ustanova za nastala dugovanja, sanacija provede bez oduzimanja osnivačkih prava i posljedica za ravnatelje;
 • ukoliko se sanacija bude temeljila na organizacijskim izmjenama kojima će se smanjivati obuhvat djelatnosti i razina zdravstvenog standarda, da se to učini jedinstveno za sve ustanove istog tipa, bez obzira na sanacije. (Iz razloga što ne postoje javni kriteriji za utvrđivanje limita, pa su u prošlosti neki bili privilegirani a drugi zakidani) Ovime se želi zadržati postojeća kvaliteta i obuhvat zdravstvenih usluga.

 

Nakon zaključene rasprave sudionici tematske rasprave donijeli su slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

1. Predlaže se Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu financija da Vladi Republike Hrvatske predlože da donese Uredbu kojom će rok iz članka 10. st. 1. produljiti do 15. ožujka 2013.;

 

2. Predlaže se Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu financija da Vladi Republike Hrvatske predlože da Uredbom otkloni i sve nejasnoće i odgovore na otvorena pitanja;

 

Predsjednik zajednice

Božo Galić

Related Post