Vatrogasci i dalje angažirani na sanaciji posljedica potresa

170 0

Na području Sisačko-moslavačke županije koje je pogodio razoran potres, nastavljen je angažman vatrogasaca. Na terenu su uz domaće vatrogasne snage, u ispomoći angažirani vatrogasci iz šest vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik.

Prema trenutno obrađenim podacima, od dana 28. prosinca 2020. do 26. siječnja 2021. godine na intervencijama uklanjanja posljedica razornog potresa kumulativno je sudjelovalo 10178 vatrogasaca s 2684 vatrogasna vozila, a odrađeno je 11559 intervencija.

Na području Vatrogasne operativne zone (VOZ) Glina angažirane su snage s područja VZŽ Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik kao i domicilne snage dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ukupno je evidentirano 14 intervencija koje su odradila 24 vatrogasca sa 10 vatrogasnih vozila.

Na području VOZ Sisak angažirana su 52 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Sisak, a zabilježeno je 36 intervencija.

Na području VOZ Petrinja angažirano je 29 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila, a evidentirane su 32 intervencije. Na području VOZ Petrinja angažirane su snage s područja pet županija RH, i to VZŽ Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Zagrebačke i Požeško-slavonske te domicilne snage DVD-a i Javne vatrogasne postrojbe Petrinja.

Prema trenutno obrađenim podacima za 26. siječanj 2021. godine ukupno je angažirano 105 vatrogasaca s 38 vatrogasnih vozila, a evidentirane su 82 vatrogasne intervencije.

 

Zagrebački vatrogasci odradili 2340 intervencije vezane za uklanjanje posljedica potresa

Vatrogasci JVP Grada Zagreba i lokalnih DVD-a sa područja Grada Zagreba su tijekom dana 26. siječnja imali 22 tehničke intervencije uklanjanja dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanja  oštećenih crijepova, zidova i fasada i izvida vezanih za procjenu stanja navedenih dijelova objekata i mogućnosti interveniranja vatrogasaca. Na navedenim intervencijama ukupno je sudjelovalo 48 vatrogasca s 24 vatrogasnih vozila.

Gledajući na cjelokupno razdoblje od 29. prosinca 2020. godine, zagrebački vatrogasci su u Zagrebu odradili 1794 intervencije, a na području Sisačko-moslavačke županije 546 intervencija.

Related Post