Akcija skupljanje žira

1330 0

U sklopu obilježavanja Svjetske godine šuma novogradiški ogranak HŠD organizirao je početkom tjedna sakupljanje žira ispod najvećeg hrasta lužnjaka u Prašniku kako bi mogli proizvesti sadnice toga gorostasa, vjerovatno najvećeg hrasta lužnjaka u

šumama jugoistočne Evrope, a možda i šire. Sadašnje njegove dimenzije iznose: visina 41,60 metara, opseg na 2 metra visine je 6,70 metara, te u sebi sadrži 74 m3 brutto drvne mase.

Kako je ovaj šumski predjel proglašen specijalnim rezervatom šumske vegetacije još daleke 1929. godine, od tad se u njemu ne gospodari. U vrijeme proglašenja zaštite ova sastojina je bila u fazi prirodene obnove, tako da se vremenom u nuzgrednoj etaži ponovo pojavio grab obični u vrlo gustom sklopu te nedozvoljava prodor svijetla na tlo, odnosno pomladak hrasta lužnjaka više nemože tu normalno razvijati, te nakon nekoliko godina odumire. To bi moglo dovesti do toga da na ovom mjestu hrast lužnjak potpuno odumre, a iza njega ostane čista sastojina graba običnog. Naravno, to će biti vidljivo nakon nekoliko stotina godina.

Danas se uočava jako sušenje starih stabala hrasta lužnjaka, djelomično zbog klimatskih promjena, promjene vodnog režima, a dobrim dijelom i zbog svoje starosti.

Kako bi sačuvali ovaj vrijedni genetski materijal, ali i blisku vezu sa najstarijom sastojinom hrasta lužnjaka, novogradiški šumari posijat će sakupljeni žir u rasadniku Cernik u šumariji Nova Gradiška, te će proizvedene sadnice posaditi na istaknutim mjestima, a u buduće one će poslužiti kao izvorni suvenir iz prašume Prašnik.

 

U Novoj Gradiški 13.10.2011. god.

Related Post

Seoski turizam

Autor - 06/02/2012 0
U petak je u Vrbju u organizaciji Klastera “Zemlja plemenita” – udruge za ruralni razvoj i suradnji s Turističkom zajednicom…