AKTUALNA TEMA – IAKO SE LOGIČNIM ČINI UKIDANJE MALIH OPĆINA ČINI SE DA NOVI TERITORIJALNI USTROJ HRVATSKE NEĆE PROĆI BEZ OTPORA

811 0

Vlada bi mogla da izbjegne gubitak potpore dijela javnosti u izbornoj godini za drugu fazu ostaviti smanjivanje broja gradova i županija

NOVA GRADIŠKA, 13. studeni 2010. – O sudbini malih općina i njihovom ukidanju, zajedno s ukidanjem dijela gradova i Županija, govori se već gotovo dvije godine i najavljuje nužna racionalizacija

preustroju lokalne uprave i samouprave. Vlada je prihvatila model kojim se u svojoj reformi koristila Danska te je u rujnu formirala radnu skupinu za decentralizaciju i teritorijalni preustroj. Za mnoge je ideja o ukidanju logična. Krizu navode kao priliku i da se napravi red u državi, stvarna decentralizacija i potpuno novi teritorijalni ustroj Hrvatske. Svjesni su da je to težak i mukotrpan posao jer se mogu očekivati otpori načelnika, ali i zaposlenih u općinama, koji bi izgubili posao. Ima i onih koji očekuju političke otpore, a uz usta puna racionalizacije i štednje i uobičajene trgovine. Moguće je da Vlada, da izbjegne gubitak potpore dijela javnosti u izbornoj godini, za drugu fazu ostavi smanjivanje broja gradova i županija, a koncentrira se samo na općine iako se na općinama neće uštedjeti bogznašto. U Rešetarima, gdje su se sastali načelnici deset općina iz Brodsko-posavske županije koje nisu u području posebne državne skrbi, doznali smo što o smanjenju broja općina misli Đuro Bukvić, predsjednik Udruge općina Hrvatske.

 

Kao udruga općina s tom smo temom u posljednjih 6 mjeseci. Posjetili smo cijelu Hrvatsku i razgovarali o preustroju lokalne uprave i samouprave. Moram odgovorno reći da je u posljednjih godinu dana bilo previše izjava od „eminentnih“ stručnjaka i neodgovornih političara koji unose nemir među građane. Želim reći da Udruga općina kao nacionalna udruga brani tezu od 429 općina, koliko sada imamo. Mi ćemo zagovarati i davati rješenja koji model uzeti po pitanju malih općina koje imaju mali fiskalni kapacitet (nemaju novca). Želim upozoriti, da ukoliko dođe do naglog i ishitrenog ukidanja općina, da će nažalost u 10 idućih godina depopulacija biti više nego prisutna u ruralnom područja u kojem živi 1.360.000 stanovnika. Bojim se da će nestati hrvatskog seljaka u hrvatskim općinama diljem Hrvatske.  

Kao nacionalna udruga, uz udrugu gradova i zajednicu Županija, mi smo ušli u radnu skupinu koju je imenovala Vlada RH pri Ministarstvu uprave. Bio je prije petnaestak dana prvi radni sastanak i mogu reći da ipak neće biti onako kako je najavljivano svih ovih mjeseci. Želimo dugo prelazno razdoblje, široku javnu raspravu u koju moraju biti uključeni svi segmenti, sve općine, svi gradovi i Županije, a ne da preko noći nešto donesemo i onda kažemo da smo pogriješili. Ovo je preozbiljna reforma da bi se donosila preko noći. EU ne traži od nas teritorijalni preustroj. Moram reći da smo zatražili da kod donošenja odluka ni jedan faktor ne bude odlučujući i da se na temelju njega odlučiti hoće li neka općina opstati ili ne. Želimo da se vodi računa o fiskalnim, kulturološkim, demografskim i prostornim faktorima, te broju stanovnika, ali da ni jedna ne bude odlučujući za ukidanje neke općine. Tražimo široku raspravu i u konačnici ako bude potrebno i referendum u općina i gradovima, da se građani sami odluče i izjasne se što žele. Udruga općina će to poštovati – kazao je Đuro Bukvić.

Related Post