ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA: Erasmus+ Kompas za inovativnosti i nove vještine

532 0

Autorica: Jadranka Junačko, dipl.knjiž.

NOVA GRADIŠKA, 14. studeni 2018. – Novim Erasmus+ projektom „Compass for Progress and Excellence“ (u daljnjem tekstu: Kompas), u kojem Tehnička škola Slavonski Brod ima ulogu koordinatora Nacionalnog konzorcija, izabrano je 48 od planiranih 66 učenika koji će stručnu praksu obavljati u poduzećima i školama u Austriji, Španjolskoj i Sloveniji. Ostale učenike očekuje proces odabira u siječnju 2019. i to za stručnu praksu u Irsku i Finsku dok je stručna praksa u trajanju od dva mjeseca u Njemačkoj već provedena.

Nacionalni konzorciji projekta „Kompas“, čija provedba traje 20 mjeseci,čine Tehnička škola Slavonski Brod, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška te Tehnička škola Karlovac. Ukupna vrijednost projekta je 198.179,00 EU.

Strukovne škole uključene u projekt „Kompas“ već niz godina prepoznaju da jedino zajedničkom suradnjom i inovativnim pristupom prema postojećim programima mogu potaknuti nužne promjene u strukovnom obrazovanju.

Projektom „Kompas“ želimo unaprijediti ključne kompetencije i vještine naših učenika u odnosu na njihovu važnost za tržište rada u smislu obavljanja stručne prakse u strukovnim školama i tvrtkama u EU.

Učenici će povećati svoja znanja iz područja pneumatike, održive gradnje, cestovnog prometa, logistike i špedicije, strojarstva, elektrotehnike, robotike i industrijske automatike gdje će imati priliku razviti svoju inovativnost i vještine koje će im biti podloga za nastavak školovanja odnosno zapošljavanja.

Osim učenika, u projektu „Kompas“, sudjeluje 6 osoba u pratnji učenika, 6 sudionika nastavnog i nenastavnog osoblja u mobilnosti na Maltu u programima Inovacije i poduzetništvo i Održivi razvoj te 2 nastavnika u aktivnosti poučavanja iz područja Elektrotehnike i Mehatronike koje će se održati u Sloveniji.

 

Related Post