EVAKUACIJA UČENIKA – VJEŽBA U NOVOJ GRADIŠKI

1707 0

Danas je, u Elektrotehničkoj, ekonomskoj školi i nastavno-športskoj dvorani, u Novoj Gradiški, održana vježba evakuacije učenika iz škole u slučaju iznenadnog događaja – potresa. Sukladno planu o provođenju vježbe, simuliran je potres na području Nove Gradiške. Početak vježbe, najavljen je električnim školskim zvonom, kojom prilikom je zvučnim signalom dana uzbuna i početak evakuacije. Učenici su, prethodno educirani i predvođeni nastavnicima, nakon danog znaka, mirno i disciplinirano, u koloni, jedan po jedan, ubrzanim korakom izašli iz škole u krug školskog dvorišta. Nakon provedene evakuacije i okupljanja učenika, nastavnici su prozvali učenike svojih razreda, kako bi provjerili jesu li svi napustili školu.

Vježba je održana u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod, Javnom vatrogasnom postrojbom Nova Gradiška, Zavodom za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, HGSS-om Nova Gradiška, Gradskim društvom Crvenog križa Nova Gradiška i predstavnicima Civilne zaštite. U vježbi su sudjelovali i predstavnici Policijske uprave brodsko-posavske, koji su prezentirali opremu i tehniku, te dijelili preventivne promidžbene materijale.

Cilj i zadaća vježbe je upoznati učenike i osoblje s postupanjem u slučaju evakuacije, pri nastanku izvanrednog događaja, kao što je potres (požar), te ih upoznati s postupcima i radnjama žurnih službi.

Related Post

Poginuo Josip Čaić (28) iz Vrbja

Autor - 05/02/2018 0
VRBJE – Nakon završenog policijskog očevida Policijska uprava brodsko-posavska izdala je dodatno priopćenje u vezi prometne nesreće i smrtnog stradavanja…