Hrvatske šume obnovile lovačku kuću u Radinju

550 0

Obnovljena lovaćka kuća i lovište „Radinje“atraktivna su turističko-lovna destinacija Hrvatskih šuma i Brodsko-posavske županije

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 9. prosinca 2020. – Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška ove će godine obnoviti Lovačku kuću „Radinje“ u istoimenom lovištu u novokapelačkoj Posavini koje ima dugu tradiciju. Lovištem upravlja Šumarija Nova Kapela.
Kako kaže Hrvoje Žakić, voditelj Uprave, u unutarnju obnovu i opremanje, te vanjsko uređenje lovačke kuće utrošit će se ukupno 2,5 milijuna kuna iz sredstava ostvarenim u poslovanju. Radove je izvela KS „Gradnja“ Podgajci.
Lovište „Radinje“ time još više dobiva na atraktivnosti, a domaći i strani lovci više nego ugodan smještaj i ambijent za odmor nakon lova. Iako je ovo lovište među lovcima poznato i omiljeno više od 50 godina, uređenjem lovačke kuće Hrvatske šume i Brodsko-posavska županija će dobiti još atraktivniju turističko-lovnu destinaciju.
Lovište „Radinje“ osnovano je 1955. godine i nalazi se uz rijeku Savu. Na ograđenoj površini od 4.135 hektara su šume hrasta i jasena u kojima se uzgaja kvalitetna jelenska i srneća divljač, te divlje svinje, na ostalim površinama zečevi, fazani i trčke, a na vodenim divlje patke. Ne čudi stoga što je lovište godinama omiljena destinacija lovaca iz Europe, ponajprije iz Njemačke, Italije i Austrije, kojima su se pridružili i lovci iz Engleske i Norveške u lovu na trofejnu divljač i skupne lovove na divlje svinje. Love se i predatori lisice i čagalj.
Lovačka kuća u lovištu „Radinje“ je reprezentativan objekt namijenjen za potrebe lovstva i ugostiteljstva uređen u lovačkom stilu. Ima 13 soba, salu za 60 osoba i kuhinju opremljenu po najvišim standardima. Uvedeno je ekološko grijanje na pelete. Ugostiteljski dio će se moći koristiti po najavi.
Zakonom zaštićeni predjeli šumske vegetacije Prašnik – posljednji ostaci slavonske prašume hrasta lužnjaka u starogradiškoj Posavini i Muški bunar – ostaci nekadašnjih psunjskih prašuma bukve i hrasta kitnjaka sa Lovištem „Radinje“ i obnovljenom lovačkom kućom su najveće znamenitosti Hrvatskih šuma, Uprave šuma Podružnica Nova Gradiška atraktivne za širu javnost.

Related Post